TOURBAN – turismiettevõtete innovatsiooni võimendamine jätkusuutliku linnaturismi arendamiseks

Euroopa linnadel on turismist tulenevate mõjude ja linna ümberkujundamise protsesside juhtimisel mitmeid väljakutseid. Nende hulka kuuluvad suurenenud sanitaarmeetmed, koormus piiratud linnaressurssidele, nagu näiteks vesi, energia ja linnaruum, jäätmekäitlus, gentrifikatsioon, pinged elanike ja külastajate vahelistes suhetes ning probleemid turismisektori töötingimustega.

Tourban projekti eesmärk on aidata turismiettevõtetel muuta oma ärimudelid jätkusuutlikumaks, ressursitõhusamaks, ringmajanduse põhimõtteid järgivaks, vähendades ka CO2 jalajälge. Projekti käigus läbiviidavate tegevustega omandavad turismiettevõtjad vajalikud oskused ja teadmised ning neid toetatakse rahaliste vahenditega, saavutamaks innovaatilisi ja jätkusuutlikke lahendusi

Lisaks toetab projekt turismiettevõtteid rahvusvaheliste parimate praktikate kasutuselevõtmisel ja uuenduslike lahenduste väljatöötamisel. Projekti eesmärk on edendada ka sektoriülest koostööd ja seeläbi liikuda jätkusuutlikuma turismisektori arengu suunas üle Euroopa.

Projekti on kaasatud 7 Euroopa linna: Tallinn, Barcelona, Amsterdam, Budapest, Kopenhaagen, Dubrovnik, Kiel.

Projekti käigus viiakse läbi järgnevad tegevused:

  • 2020. aasta lõpus ja 2021. aasta alguses viidi olukorra kaardistamiseks seitsmes pilootprojekti linnas läbi erinevad uuringud (teisaste andmete kogumine, intervjuud turismiettevõtjatega ja fookusgrupiintervjuud)
  • 10. juunil 2021 toimus koolitus, kus jagati teadmisi ja parimaid praktikaid linnaturismi jätkusuutliku arengu ja ringmajanduse mudelite kohta
  • 16. augustist kuni 20. oktoobrini 2021 on avatud kandideerimine 12-kuulisesse rahvusvahelisse kiirendiprogrammi 60le turismisektori ettevõttele. Eestist oodatakse liituma 8 ettevõtet. Loe lähemalt: https://www.tourban.eu/2021/08/13/the-sustainable-urban-tourism-acceleration-programme/ 
  • Projekti jooksul viiakse läbi erinvaid võrgustiküritusi ja nõustamissessioone. Nende käigus tutvustatakse muuhulgas ka rahvusvahelisi koostöövõimalusi ning  jagatakse infot rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaatide ning tunnusmärkide kasutuselevõtmise kohta

Projekti kestus: 16.09.2020-15.03.2023 (30 kuud)

Projekti kogueelarve: 1,327,777 €

Projekti juhtpartneriks on Barcelona Kaubandus-Tööstuskoda, partneriteks on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, B.LINK Barcelona Strategic Projects S.L., Institute for Tourism Research in Northern Europe, Breda University of Applied Sciences, City of Dubrovnik Development Agency, Creative Business Network, Hungarian Hospitality Employers' Association.

Projekti rahastab Euroopa Komisjon ettevõtete konkurentsivõime ning VKEde programmi (COSME) raames, mida haldab Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME).

Loe projekti kohta lisaks SIIT.

 

 

 

0