Toeta Ukrainas vigasaanutele meditsiinilise abi pakkumist

Riigikaitse Edendamise Sihtasutus, mille asutajateks on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Kaitseministeerium, algatasid 24.02.2022 koos Eesti Reservohvitseride Koguga heategevusliku annetuskampaania, millega toetame kiirkorras meditsiinivahendite ostmist ja saatmist sõjakoldesse, pikemas perspektiivis toetame haavatute ravi Eestis või liitlasriikides.

23. jaanuari seisuga on Ukraina sõjas haavatute toetuseks kogutud 2 868 122,20 eurot.

Kuidas annetada?

Pangaülekandega, sihtotstarbelisele kontole
Makse saaja: RIIGIKAITSE EDENDAMISE SA
Swedbank: EE162200221078603616
Selgitus: Toetus Ukrainale

Helistades annetustelefonidele
Helistades 900 1380 annetad 10 €
Helistades 900 2380 annetad 25 €
Helistades 900 3380 annetad 50 €

- Juriidilised isikud peaksid selgituses märkima "toetus Ukrainale". Seadus võimaldab teha Ukrainale läbi Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse maksuvabalt annetusi, et luua paremad võimalused Ukraina inimeste abistamiseks sõjaolukorras. Seaduses on ette nähtud vabastus 2022. aasta lõpuni. Seega ei pea sihtasutusele annetuse tegemisel piirmäärasid arvestama.
Füüsilised isikud peaksid selgituses märkima "toetus Ukrainale" ning kõigilt nimelistelt annetustelt tagastab maksuamet tulumaksu juhul, kui annetaja on selleks soovi avaldanud. Selleks palume annetajatel alati lisada pangaülekande selgitusse ka annetaja isikukood.

MIDA OLEME TEINUD

  • 24.03, 25.04, 23.05, 4.07,15.08, 10.10, 21.11 ja 9.01.23 viisime Poola-Ukraina piirile ravimeid ning meditsiinitarbeid, mida palusid meilt kiirkorras Ukraina piirkondlikud kaubanduskojad, et tagada kohalike haiglate töövõime ning varustatus.
  • Koos ettevõtjatega oleme komplekteerinud 28 000 taktikalist esmaabi komplekti, mis on praeguseks ka Ukrainasse kohale toimetatud. Ühe paki väärtus on ca 30 eurot.
  • Toetasime 15 täisvarustuses kiirabiauto soetamist ja saatmist Ukrainasse. Logistika tagas Vanalinna Rotary klubi ja MTÜ Slava Ukraini.
  • Oleme soetanud ning viinud Ukraina haiglatele erinevaid meditsiiniseadmeid nagu näiteks: kaasaskantavad röntgenid, patsientide jälgimise monitorid, ultrahelimasinad, perfuusorid ning vere ja vedelike soojendamise seadmed.
  • Koostöös ettevõtjatega läks 18.03.2022 teele 200 000 euro väärtuses hädavajalike ravimite saadetis.
  • Toetanud sõjast mõjutatud isikutele suunatud vaimse tervise toetusprogrammi DocuMental loomist.
  • Oleme teinud kokkuleppe Eestis väljatöötatud laste vaimse tervise toetamisele suunatud programmi Triumf Hero ukraina keeles tasuta kättesaadavaks tegemiseks
  • Toetasime koos Tallinna Lastehaigla Toetusfondiga kahe hingamisaparaadi soetamist Kiievi lastehaiglale.
  • Sõja alguses toetasime Iganädalaselt operatiivselt erinevate abivahendite ja tarvikutega põgenikele vastu läinud psühholooge, kes osutavad kriisiabi. Psühholoogilise abi fookuses on lapsed, kelle jaoks just kiire ja professionaalne tugi on äärmiselt oluline, et hoida ära hilisemaid sügavamaid vaimseid probleeme.

Erinevate abivahendite hankimiseks ja edasiste tegevuste planeerimiseks toimub pidev suhtlus erinevate vabatahtlike organisatsioonide ning ministeeriumite vahel. Kuna olukord Ukrainas on ka pidevas muutumises, siis vastavalt sellele reageerime ka abi pakkumises.


Galerii heategevuskampaaniast on leitav siit

KUIDAS JÕUAVAD ANNETUSED ABIVAJAJATENI?

Annetuste kasutamise üle otsustatakse koos kaitse- ja sotsiaalministeeriumiga ning Kaitseväe Peastaabiga, et see jõuaks kõige kiiremini abivajajateni. Oleme mitmel korral ka ise viinud abi Poola-Ukraina piirile, kus kohtume Ukraina piirkondlike kodadega, kes tagavad kohapealse logistika ja selle, et abisaadetised jõuaksid sinna, kuhu nad peavad jõudma.

Algatusest

Lahingutegevuses haavata saanud inimestele ravivõimaluste pakkumine on üks valdkond, milles saame Ukrainat otseselt abistada, et leevendada kohapealset tekkivat humanitaarkriisi.

Ukrainas kannatanuid on Eesti kaitseväe tervisekeskusesse taastusravile toodud juba varasemalt, kuid seoses aktiivse sõjategevusega Ukrainas on paratamatu kannatanute hulga kasvamine. Sihtasutus toetab läbi tehtud annetuste nende isikute ravi, keda on võimalik transportida Eesti või liitlasriikide raviasutustesse, ning kellele saab pakkuda meditsiinilist abi, mida on kohapealset olukorda arvestades seal keeruline osutada. Samuti toetatakse kiiremas korras vajaminevate meditsiiniseadmete ning ka vahendite saatmist ning soetamist Ukrainasse.

„Eestlased on alati olnud ning ka jäävad Ukraina sõpradeks, ning toetus, mida saame pakkuda läbi haavatutele ravi võimaldamisega, on hindamatu väärtusega nii üksikisikule kui tervele rahvusele ning seda eriti sõjaolukorras. Eestlaste toetus on selge sõnumiga ka agressorile, kes peab arvestama, et ühise ajalooga riigid seisavad tugevalt üheskoos ning nende soovi olla vaba ei ole võimalik murda,“ sõnas Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse nõukogu ja kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman ning kutsus üles heategevuskampaaniat toetama.

„Toetades Ukrainas haavatasaanute ravi Eestis ja liitlasriikides saame pakkuda vahetut tuge, millel on tugev moraalne ning otsene mõju sõjas viga saanud ukrainlastele. Läbi heategevuskampaania saab igaüks meist panustada Ukraina inimeste toetamisse sellel keerulisel ajal,“ ütles Eesti Vabariigi kaitseminister Kalle Laanet ning kutsus inimesi üles heategevuskampaanias osalema.

Eesti Reservohvitseride kogu esimees Villu Õun sõnas: „Eesti reservohvitserid kutsuvad reservväelasi ja kõiki Eesti inimesi toetama Ukraina sõjamehi, kes valavad verd enda isamaa, vabaduse ja inimväärse maailma eest. See on kallis meile ja seepärast on meie mõtted ja süda nendega. Usume, et lahinguväljal on palju tugevam olla, kui tead, et vigastatute eest kantakse hoolt ja selle eest seisavad tuhanded, ka kauged sõbrad. Seda julgust on meil võimalik anda nendele vapratele inimestele.“

Maksusoodustusest

Seadus võimaldab teha Ukrainale läbi Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse maksuvabalt annetusi, et luua paremad võimalused Ukraina inimeste abistamiseks sõjaolukorras. Seaduses on ette nähtud vabastus 2022. aasta lõpuni. Seega ei pea sihtasutusele annetuse tegemisel piirmäärasid arvestama.

Kõigilt nimelistelt annetustelt (sh liikmeannetused ja ametitalituste annetused) tagastab maksuamet tulumaksu juhul, kui annetaja on selleks soovi avaldanud. Selleks palume annetajatel alati lisada pangaülekande selgitusse ka isiku nime, kelle eest liikmeannetus tehakse ja annetaja isikukoodi.

Lisainfo 

Mait Palts, Mait.Palts@koda.ee
Riigikaitse Edendamise Sihtasutus, reg. nr. 90008494

Riigikaitse Edendamise Sihtasutus loodi 18. juunil 2004 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Kaitseministeeriumi poolt. Alates 2007. aastast on sihtasutus välja ka andnud ka Aasta ohvitseri ja Aasta allohvitseri preemiaid ning viinud erasektori toel läbi muid tunnustus- ja toetustegevusi. Sihtasutuse nõukogu koosseisu kuuluvad ettevõtjad, kaitseväe juhataja ning kaitseminister.

Riigikaitse Edendamise Sihtasutus, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Kaitseministeerium ning Eesti Reservohvitseride Kogu tänavad kõiki annetuskampaania läbiviimisel tehniliselt abiks olevaid organisatsioone ning isikuid: Tõlkebüroo Pangloss OÜ, Telia, Elisa, Tele2, Natalja Saal, Postimees, Delfi, Ty Nordic OÜ, Bolt, IV Pluss, Veho jt.

Annetusi ei kasutata kampaania läbiviimise kulude katteks. Need katab omavahenditest Riigikaitse Edendamise Sihtasutus koos Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga.

0