Enterprise Europe Network – Sinu ettevõtlustugi Euroopas

Enterprise Europe Network võrgustik pakub abi välispartnerite leidmisel, samuti rahvusvahelistumist ja innovatsioonivõimekust tõstvaid ettevõtluse tugiteenuseid.

Üks võrgustik – tuhanded võimalused!

 • Otsime teile sobilikke partnereid sihtriikidest.
 • Nõustame välisriikides tegutsemist puudutavates küsimustes.
 • Aitame partnerite otsingul rahvusvahelistesse teadus- ja arendusprojektidesse.
 • Nõustame tootearendusprojektide rahastamise võimalustes.
 • Aitame müüa ja arendada teie tehnoloogiaid tehnoloogiasiirde teenuste kaudu.
 • Pakume osalemist kontaktkohtumiste (B2B) üritustel põnevate messide ja konverentside raames.

Võrgustik Enterprise Europe Network on suurim infovõrgustik ühendades üle 50 riigi ja 400+ organisatsiooni. Võrgustikku kuuluvate, ajas pidevalt täienevat loetelu saate näha siit.

Enterprise Europe Network võrgustik Eestis hõlmab 6 organisatsiooni: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA, Tallinna Teaduspark Tehnopol, Tartu Teaduspark, Invent Baltics, Baltic Innovation Agency (BIA).

Euroopa Komisjoni poolt loodud ja kaasrahastatud võrgustiku eesmärk on ettevõtluse tugiteenuste kaudu tõsta väikese ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõimet ning edendada uuenduslikkust, pakkudes spetsiifilistele küsimustele praktilisi vastuseid ettevõtja emakeeles. Samal ajal võrgustiku üle-euroopaline ulatus annab olulise lisandväärtuse: usaldusväärsed infoallikad ja kindlad koostööpartnerid.

PARTNERID

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on Enterprise Europe võrgustiku partner ja koordinaatoriv organisatsioon Eestis. Enterprise Europe Networkiga seonduvaid teenused kaubanduskojas on järgmised:

 • Kommertskoostöö edendamine (profiilid, infopäringud, turuinfo, lepingud);
 • Nõustamis- ja tugiteenuste osutamine: juriidiline, EL initsiatiivid ja seadusandluse nõuded, keskkond- ja energiasäästlikkus, väliskaubandus- ja piiriülene koostöö, riigihanked, rahvusvahelistumist- ja kasvu toetavate programmide info;
 • Kontaktkohtumiste ja visiitide korraldamine; välisriikide vastavate ürituste ja messide info vahendamine ja ettevõtjate kaasamine;
 • EL regulatsioone puudutav tagasiside ja mõjuuuringute korraldamine;
 • Võrgustiku välispartneritele vastuseid Eestis äritegevust, investeeringuid jms puudutavatele küsimustele;
 • Kommunikatsioonitegevused ja konsortsiumi töö koordinatsioon.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus. 1. jaanuaril 2022 ühinesid KredEx ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Ühendasutuse eesmärk on toetada ettevõtlust ja elamistingimuste parandamist Eestis, suurendada meie rahvusvahelist konkurentsivõimet, nähtavust ning atraktiivsust äri-, elu- ja õpipiirkonnana.

EASi kaubamärgi alt arendab ühendorganisatsioon Eesti majandust ja ettevõtteid läbi ärimudelite arendamise ja innovatsiooni hoogustamise, ekspordivõimekuse kasvatamise, suure lisandväärtusega välisinvesteeringute kaasamise, rahvusvaheliste tippspetsialistide värbamise ja turismitulu suurendamise. EASil on 17 välisesindust üle maailma. 
KredExi kaubamärgi alt aitab ühendorganisatsioon jätkuvalt ettevõtetel kiiremini areneda ja turvaliselt välisturgudele laieneda pakkudes selleks laene, riskikapitali, krediidikindlustust ja riigi garantiiga tagatisi. Inimeste elamistingimusi parandab organisatsioon pakkudes kodu soetamiseks riigi garantiiga laenutagatisi ning energiatõhususele suunatud lahenduste teostamiseks laenu, tagatisi ja toetusi. Lisaks tegeleb KredEx startup-ökosüsteemi arendamisega ja katusorganisatsioonina idusektori huvide esindajana.

Lisainfo: Eve Päärendson, eve.paarendson@eas.ee; +3725054570, https://eas.ee   EAS - Enterprise Estonia | Facebook    EAS - Enterprise Estonia | LinkedIn


Tallinna Teaduspark Tehnopol on Mustamäel asuv teadus- ja ärilinnak, mille eesmärk on edendada Eestis tehnoloogiaettevõtlust ning pakkuda sobivaid tingimusi ja keskkonda läbimurdeliste äriideede elluviimiseks. Tehnopol on Baltimaade suurim teaduspark ning tehnoloogiaettevõtluse tõmbekeskus, mis hõlmab terviklikku linnakut – moodsaid büroopindasid, tasuta parkimist, seminari- ja koosolekuruume sündmuse korraldamiseks, põnevaid söögikohti, sportimisvõimalusi ja paljusid teisi teenuseid.

Tehnopoli Startup Inkubaator on tehnoloogiapõhistele iduettevõtetele abiks oma äri arendamisel ja investeeringute kaasamisel, kasutades selleks Eesti ja Euroopa parimaid mentoreid.

Tehnopoli äriarendusmeeskond aitab ettevõtetel leida uusi kontakte senistel ja uutel eksporditurgudel, arendada ja uuendada ettevõtte ärimudelit ning toetada tootearenduses, leida koostööpartnereid, viies ettevõtte kiiresti kokku õigete inimestega, ja võimaluse korral leida investeeringuid.

Lisainfo: Kontakt: Maarit Jalakas, E-post: maarit.jalakas@tehnopol.ee, tel: +372 58 735 058, www.tehnopol.ee


Tartu Teaduspargi tegevuse eesmärgiks on teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete tekke ning tegevuse toetamine pakkudes äriarendusteenuseid Tartu regioonis. Teaduspargi eestvedamisel käivitati 2016. aastal ettevõtluskeskus SPARK Demo (www.sparkdemo.ee), 2017. aastal algasid Euroopa Kosmoseagentuuri inkubaatori tegevused (www.esabic.ee) ja 2020. aastal stardib Tartu Ülikooli Delta keskuses S2B Launchpad inkubaator.

Lisainfo: Henri Hanson, henri.hanson@teaduspark.ee või +372 738 1027, www.teaduspark.ee


Baltic Innovation Agency (BIA) pakub oma klientidele terviklikku innovaatiliste ideede ning projektide juhtimis- ja arendusteenust – alates hea idee arendamisest elujõuliseks projektiks, partnerite ja finantseerimisallikate leidmisest kuni projekti sisulise juhtimise ning aruandluseni. BIA on aidanud leida oma klientidele ja partneritele rahastust kokku rohkem kui 200 miljonit eurot. BIA tegutseb aktiivselt ka välisturgudel, olles seotud mitmete rahvusvaheliste projektide elluviimisega koostöös erinevate välispartneritega.

Lisainfo: Rene Tõnnisson, rene@bia.ee või +372 699 0390. www.bia.ee


Invent Baltics OÜ on uuenduslike tehnoloogiapõhiste ideede realiseerimisele spetsialiseerunud konsultatsiooniettevõte, kes aitab oma klientidel leida rahastust arendadamaks uusi ideid turukõlbuliku toote või teenuseni, leidab selleks sobivaid koostööpartnereid ning pakub tuge arendatud toote/teenuse kommertsialiseerimisel.
Lisainfo: Silver Toomla, silver.toomla@invent.ee või +372 683 8010. www.invent.ee

Partneroganisatsioonide teenused

Enterprise Europe võrgustiku teised 4 Eesti partnerit pakuvad võrgustiku raames rahvusvahelist teadmiste- ja tehnoloogiasiiret toetavaid ning soodustavad teenuseid.

 • Teadus- ja arendustöö tulemuste levitamine
 • Osalemine teadus- ja arendustöö tulemuste levitamise kontaktüritustel
 • Kontaktürituste korraldamine
 • Õppereiside ja temaatiliste seminaride korraldamine
 • Teadus- ja arendusprojektidele rahastuse kaasamine
 • Ekspordistrateegiate koostamine ettevõtetele
 • Tehnoloogiasiire ning teadus- ja arendustöö tulemuste kommertsialiseerimine
 • Innovatsioonialase teadlikkuse ja võimekuse tõstmine
 • VKEde innovatsioonivõime ergutamine
 • Erinevate innovatsioonialaste partnerlussidemete loomine

Võrgustiku ametlik kodulehekülg on een.ec.europa.eu ja Eesti alamleht www.enterprise-europe.ee.

 

 

                          

0