Anname nõu

Anname Eesti ettevõtjatele nõu erinevates valdkondades:

Juriidiline nõu

 • lepinguõigus,
 • tööõigus,
 • maksuõigus,
 • riigihanked,
 • äriõigus,
 • tarbijakaitseõigus.

Loe lähemalt

väliskaubandus- ja tollialane nõu

 • Nõustame Euroopa Liidu poolt sõlmitud kaubanduslepingute osas.
 • Aitame leida erinevate riikide nõudeid kaupade tollivormistusel.
 • Juhatame väliskaubandusalaste andmebaasideni.
 • Selgitame Euroopa Liidus kehtivat Kaupade Nomenklatuuri.
 • Vastame teie ekspordi ja impordiga seotud küsimustele.

Loe lähemalt

ekspordialane nõu

 • Nõuanded uutele turgudele sisenemise kohta
 • Turgude võrdlus ja turuanalüüside koostamine
 • Ekspordiplaani ja selle osade koostamine
 • Partnerite otsing ja kontaktkohtumiste korraldamine sihtriigis koostöös sihtriigi konsultantidega
 • Koondatud info konkreetse sihtturu olulisemate messide, ürituste ja koolituste osas
 • Info väliskaubandusalaste dokumentide kohta

Loe lähemalt

Euroopa Liidu alane nõu

 • Euroopa Liidu programmid ja projektid
 • Euroopa Liidu asutused – kuidas orienteeruda?
 • Euroopa Liidu poliitika ja arengud
 • Koostööpartnerite leidmine
 • Euroopa Liidu seadusandlus
 • Riigihanketeated Euroopas

Loe lähemalt

 

Kaubanduskoja LIIKMELE on kokku neli tundi (igat liiki 1 h) konsultatsioone aastas TASUTA.

0