Läbilaskvuse edendamine kahe bakalaureuseõppe programmide kaudu integreeritud alg- ja täiendkutseõppega (BA&VET)

Projekti BA&VET peamised eesmärgid on:

 • kutsehariduse ja -koolituse ning kõrghariduse vahelise läbilaskvuse suurendamine ning seeläbi kutsehariduse ja -koolituse atraktiivsuse suurendamine
 • kolledžite/ülikoolide värbamise tugevdamine oluliste kliima- ja keskkonnakaitsealase täiendõppe ülesannete täitmiseks
 • pakkuda kõrgelt kvalifitseeritud ettevõtjaid, juhte ja oskustöölisi, kellel on lisaks headele teoreetilistele teadmistele ka praktilised pädevused, oskused ja töökogemus kliima- ja keskkonnakaitse vallas ning oskustööliste puuduse vähendamine, et tulla toime ülesannetega energia-, kliima- ja keskkonnasektoris
 • meelitada ligi ettevõtjaid ja juhte, kellel on kõik oskused ettevõtte edukaks juhtimiseks ning kvaliteetsete kliima- ja keskkonnakaitsealaste ülesannete täitmiseks
 • ettevõtete tootlikkuse ja konkurentsivõime tugevdamine teadmiste ja tehnosiirde, innovatsiooni edendamise ning juhitavate teadus- ja arendusprojektide rakendamise kaudu
 • koostöö edendamine VKEde ja kolledžite/ülikoolide vahel, kolledžite/ülikoolide tugevdamine, et viia ellu kaks kliima- ja keskkonnakaitsealast õppekursust, ning ettevõtluse edendamine kõrghariduses.

Nende eesmärkide saavutamiseks:

 1. Majanduse, demograafia, hariduse ja tööturgude ning kliima- ja keskkonnakaitse kvalifikatsioonivajaduste analüüsi ja tulemuste teavitamine asjaosalistega.
 2. Õppekava. Õppematerjalid, rakendusaruanne ja hindamiskontseptsioon ning õpetajakoolituse aruanne

  3. ja 4. mooduli käsiraamat integreeritud täiendõppe, õppematerjalide, eksamireeglite, rakendusaruannete, samuti kolmeastmelise kaheastmelise bakalaureuseõppekava hindamiskontseptsiooni ja aruannetega
   
 3. "Ärihaldus ja VKEde jätkusuutlik juhtimine"
 4. "Taastuvhooneenergia tehnoloogia juhtimine"
 5. VKEde innovatsiooni edendamise kontseptsioon ning hindamiskontseptsioon ja -aruanne
 6. VKEde jaoks läbiviidud teadus- ja arendusprojektid
 7. Kvalifikatsioonide ja teadus- ja arendustegevuse toetuste hindamise ja kvaliteedi tagamise kontseptsioonid ja aruanne, samuti projektide elluviimine, tulemuste edastamine, juurutamine ja rakenduskonsultatsioonid


Projekti kestus: 01.12.2022 kuni 30.11.2025 (36 kuud)
Projekti eelarve: 400 000 eurot

Partnerid:
Hanse-Parlament (peapartner), Saksamaa
SATAKUNNAN AMMATTIKORKEA KOULU OY, Soome
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL, Eesti
POLITECHNIKA GDANSKA, Poola
EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKODA, Eesti
Pomorska Izba Rzemieslnicza Malych i Srednich Przedsiebiorstw, Poola
Berufliche Hochschule Hamburg, Saksamaa

Assotsieerunud partnerid:
74 kaubandus-tööstuskoda, VKEde toetamisele suunatud organisatsiooni, kutseõppeasutust ning ülikooli 13 riigis.

Program: KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education KA220-HED-7666EAEA

0