NATO hanked

Huvi korral NATO hangete ja teiste kaitsehangete vastu soovitame külastada järgmisi kodulehti, kust leiate nii aktiivseid pakkumisi kui ka selgitusi agentuuride spetsiifika kohta, samuti seda, kuidas kõigi huvipakkuvate pakkumistega kursis püsida.

 

  • NATO agentuuri NSPA hanked 

https://www.nspa.nato.int/en/organization/procurement/procurement.htm Lisainfo koostöö kohta agentuuriga siit 

Kui soovite olla kursis kõigi kaitsehangetega teie ettevõtte spetsiifilises valdkonnas, soovitame registreeruda huvipakkuvate agentuuride juures potentsiaalseks pakkujaks. Lisainfot ärivõimaluste kohta NATO-ga seonduvalt leiate siit: https://www.nato.int/cps/en/natohq/62249.htm 

Muu info
Türgi kaitsehangetega saate tutvuda siin. Samalt veebilehelt võib leida ka informatsiooni kaitsevaldkonnas tegutsevate ettevõtete kohta Türgis. 

Hetkel aktuaalsed hanketeated

  • NATO eelteade - kütusehoidla/tankla renoveerimistööde väljakuulutatavast hankest Norra Lennubaasis. Hanke lepingut soovitakse sõlmida sügisel 2019.
  • Ehitushange Rumeenias, et ehitada kasarmud, söökla, laohooned, administratiivhoone, teed, platsid, rajatised. Tähtaeg osalustaotluste esitamiseks 18. november 2019.