Nato hanked

Huvi korral NATO hangete ja teiste kaitsehangete vastu soovitame külastada järgmisi kodulehti, kust leiate nii aktiivseid pakkumisi kui ka selgitusi agentuuride spetsiifika kohta, samuti seda, kuidas kõigi huvipakkuvate pakkumistega kursis püsida.

Kui soovite olla kursis kõigi kaitsehangetega teie ettevõtte spetsiifilises valdkonnas, soovitame registreeruda huvipakkuvate agentuuride juures potentsiaalseks pakkujaks. Lisainfot ärivõimaluste kohta NATO-ga seonduvalt leiate siit: https://www.nato.int/cps/en/natohq/62249.htm 

Muu info
Türgi kaitsehangetega saate tutvuda siin. Samalt veebilehelt võib leida ka informatsiooni kaitsevaldkonnas tegutsevate ettevõtete kohta Türgis. 

Hetkel aktuaalsed hanketeated

  • NATO hangib kiiresti teisaldatavaid konteinerlahendusi ja seonduvat turvavarustust, seadmeid ning materjale. Osavõtutaotlused (koos Eesti poolse vastavusdeklaratsiooniga) tuleb esitada hiljemalt 24. jaanuariks 2019. UUS!
  • NATO hangib telk ja konteinerlahendusi (kontor, majatus, meditsiiniabi otstarbeline), lisaks tulekaitsevahendeid ja lisasid (ENG: matting and utility crossings). Osavõtutaotlused (koos Eesti poolse vastavusdeklaratsiooniga) tuleb esitada hiljemalt 24. jaanuariks 2019. UUS!