NATO hanked

Huvi korral NATO hangete ja teiste kaitsehangete vastu soovitame külastada järgmisi kodulehti, kust leiate nii aktiivseid pakkumisi kui ka selgitusi agentuuride spetsiifika kohta, samuti seda, kuidas kõigi huvipakkuvate pakkumistega kursis püsida.

Kui soovite olla kursis kõigi kaitsehangetega teie ettevõtte spetsiifilises valdkonnas, soovitame registreeruda huvipakkuvate agentuuride juures potentsiaalseks pakkujaks. Lisainfot ärivõimaluste kohta NATO-ga seonduvalt leiate siit: https://www.nato.int/cps/en/natohq/62249.htm 

Muu info
Türgi kaitsehangetega saate tutvuda siin. Samalt veebilehelt võib leida ka informatsiooni kaitsevaldkonnas tegutsevate ettevõtete kohta Türgis. 

Hetkel aktuaalsed hanketeated

  • Põhja-Norras plaanitakse Evenese lennujaama piirikaitsesüsteemi ümberehitust. Hanke avaldamise tähtaeg aprilli lõpp, kogumaht 11 mln eurot. Võimalikel pakkujatel peab olema tööde tegemise ajaks NATO piiratud tasemel riigisaladusele juurdepääsuluba. Huvitatutel, kes vajavad vastavusdeklaratsiooni hankedokumentide saamiseks palume ühendust võtta hiljemalt 15. aprillil 2019, kuna hankeinfo avaldatakse eelnevalt huvi avaldanud ettevõtetele, kes on esitanud vastavusdeklaratsiooni.