NATO hanked

Huvi korral NATO hangete ja teiste kaitsehangete vastu soovitame külastada järgmisi kodulehti, kust leiate nii aktiivseid pakkumisi kui ka selgitusi agentuuride spetsiifika kohta, samuti seda, kuidas kõigi huvipakkuvate pakkumistega kursis püsida.

 

Hetkel aktuaalsed hanketeated

  • NATO hangib Belgias trafode (transformers) ja EMP-filtrite asendamist (2a tööde maht 8 miljonit eurot). Huvitatud ettevõtetele edastatakse lisainfo 2021 esimeses kvartalis ja pakkumiste tähtaeg juunis 2021. 

  • NCIA turu-uuring NATO väejuhatuse ja agentuuride personali ja tööjõu infosüsteemide ostuks. Turu-uuringu eesmärk on kaardistada võimalikud lahendused, mis vastaks NATO nõuetele ja ka potentsiaalsed pakkujad. Vastuseid oodatakse 7. juuniks. Lisainfo: lea@koda.ee

  • NCIA hanke eelteate erinevatele IT valdkonna teenustele (IT Strategic Research and Analysis Subscription). Potentsiaalsete pakkujate esitamise tähtaeg vastavusdeklaratsiooni esitamise näol 20.04.2021. Lisainfo: lea@koda.ee

Kui soovite olla kursis kõigi kaitsehangetega teie ettevõtte spetsiifilises valdkonnas, soovitame registreeruda huvipakkuvate agentuuride juures potentsiaalseks pakkujaks.
Lisainfo ärivõimaluste kohta NATO-ga seonduvalt.

Muu info
Türgi kaitsehangetega saate tutvuda siin. Samalt veebilehelt võib leida ka informatsiooni kaitsevaldkonnas tegutsevate ettevõtete kohta Türgis. 

0