NATO hanked

Huvi korral NATO hangete ja teiste kaitsehangete vastu soovitame külastada järgmisi kodulehti, kust leiate nii aktiivseid pakkumisi kui ka selgitusi agentuuride spetsiifika kohta, samuti seda, kuidas kõigi huvipakkuvate pakkumistega kursis püsida.

 

Hetkel aktuaalsed hanketeated

  • NCIA turu-uuring IT ettevõtetele (Provision of an electronic filing system for its Acquisition Directorate). Tähtaeg vastamiseks 20.05.2021.

  • NATO hangib Belgias trafode (transformers) ja EMP-filtrite asendamist (2a tööde maht 8 miljonit eurot). Huvitatud ettevõtetele edastatakse lisainfo 2021 esimeses kvartalis ja pakkumiste tähtaeg juunis 2021. 

  • NCIA turu-uuring NATO väejuhatuse ja agentuuride personali ja tööjõu infosüsteemide ostuks. Turu-uuringu eesmärk on kaardistada võimalikud lahendused, mis vastaks NATO nõuetele ja ka potentsiaalsed pakkujad. Vastuseid oodatakse 7. juuniks. Lisainfo: lea@koda.ee

Kui soovite olla kursis kõigi kaitsehangetega teie ettevõtte spetsiifilises valdkonnas, soovitame registreeruda huvipakkuvate agentuuride juures potentsiaalseks pakkujaks.
Lisainfo ärivõimaluste kohta NATO-ga seonduvalt.

Muu info
Türgi kaitsehangetega saate tutvuda siin. Samalt veebilehelt võib leida ka informatsiooni kaitsevaldkonnas tegutsevate ettevõtete kohta Türgis. 

0