Arengukoostöö projekt

„Arenguriikide majanduse ja heaolu edendamine läbi ettevõtlussuhete arendamise“

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arengukoostöö raamprojekti põhieesmärk on jagada kogemusi valitud arenguriikide ettevõtlusringkondadega ning toetada seeläbi nende arengut. Projekti rahastab Välisministeerium Eesti arengu- ja humanitaarabi vahenditest, mis tähendab seda, et teeme projekti elluviimisel Välisministeeriumiga tihedat koostööd.

Projekt koosneb kahest peamisest osast:

  • arenguriikide delegatsioonide võõrustamine Eestis,
  • visiidid arenguriikidesse

Pakume valitud arenguriikide äridelegatsioonidele vastavalt nende profiilidele ülesehitatud programmi Eestis: kohakülastusi, vajalike asutuste ja organisatsioonidega kohtumist, võimalust tutvustada oma riigi võimalusi ärikoostööks äriseminaril, ettevõtetevahelisi kohtumisi jne. Sihtgrupiks on ühiskondlikult aktiivsed kohalike ettevõtlusorganisatsioonide, kutseliitude või klastrite liikmed.

Eesti äridelegatsioonide visiidid valitud arenguriikidesse on suunatud peamiselt nende riikide koostöövõimaluste väljauurimisele. Enamik delegatsioonidest koosneb ettevõtetest, kes soovivad investeerida, leida koostööpartnerit ühiste äriprojektide elluviimiseks või leida oma tootmises vajalike materjalide tarnijaid. Visiitide puhul kaetakse äridelegatsiooni liikmetele kohapealse transpordi, äriseminari ja kohapealse programmi korraldamise kulud. Ise tuleb tasuda sõidu- ja majutuskulud, lisaks muud tekkivad kõrvalkulud.

Usume, et Eesti ja arenguriikide ettevõtlusringkondade omavaheline koostöö on võtmetähtsusega tegur nende protsesside tõhusamaks muutmisel ning see omakorda aitab arenguriikidel kasvada ja areneda.
 

0