PPI4cities

Omavalitsuste innovaatiliste hangete juurutamise ja kasutamise koostööprojekt PPI4cities (“Development and implementation of digital support tools for municipalities in order facilitate the use of public procurement of innovation”).

Projekti eesmärk on lihtsustada innovaatiliste riigihangete kasutamist omavalitsustes Läänemere regioonis.

Projekti sihtrühm:
Riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja linna osalusega ettevõtted, kes õpivad targa linna temaatikat, kavandades uuendusi juba hanketasandil.

Projekti kestus: jaanuar 2023 - detsember 2025

Projektis osalevad: Lithuanian Innovation Centre (juhtpartner, Leedu), Panevėžys Development Agency (Leedu), Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, The Baltic Institute of Finland (Soome), The Ministry of Economics of the Republic of Latvia (Läti), BME Region Mecklenburg Western Pomerania (Saksamaa), NorthDenmark EU-Office (Taani)

Projekti ühe tegevusena on loodud Läänemere piirkonna linnade projektipartnerite poolt platvorm www.ppi4cities.eu, mis koondab innovatsioonihangete teemal kasulikke materjale, vajalikke tööriistu ja edulugusid ning on mõeldud nii linnadele kui ka ettevõtetele (hankijatele/pakkujatele). Platvormile saab igaüks ise oma andmed registreerida.

Tegevused

PPI4cities toetab Läänemere piirkonna linnu nende avalike teenuste parendamisel ja ambitsioonikate innovatsioonieesmärkide saavutamisel, töötades välja vahendeid, mis hõlbustaksid innovaatiliste riigihangete kasutuselevõttu. Töötatakse välja materjalid ja tööriistade portfell, mis võimaldavad kasutusele võtta tarkade linnade nutikamaid lahendusi. Läbi partnervõrgustiku loomise, koolituste ja pilootlinnades väljatöötatud lahenduste katsetamise ja hindamise, suurendatakse innovaatiliste lahenduste suutlikkust ja mõju kogu Läänemere piirkonnale.

Eelarve: Interreg Baltic programmi toetus 1.73 milj.eurot

Täpsema info leiab projekti kodulehelt: interreg-baltic.eu/project/ppi4cities/

Projekt on rahastatud Interreg Baltic Sea Region 2021-2027 vahenditest.


koostööpartnerid

0