Näidis arbitraažiklauslid

Arbitraažiklausli lisamisega lepingusse annate tekkida võiva vaidluse Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtu alluvusse, et aga tulemus oleks korrektne, soovitame tähelepanu pöörata järgmisele.

1. Kohtu, kus soovite tekkida võivad vaidlused lahendada, nimi PEAB olema korrektne, et ei tekiks omakorda vaidlust, millist arbitraažikohut ikkagi lepingus silmas peetakse.

2. Vähem on parem ehk nagu kõige muugagi, ei tasu alati arbitraažiklauslit üle reguleerida. Arbitraažikohtu võlu seisneb osalt kohaldumises vastavalt vajadusele ehk iga vaidlust käsitletakse unikaalselt. Kuna ette on väga raske prognoosida, kas vaidlus võib tulla 5000 eurost või 500 000 eurost, võiks jätta arbitraažiklauslisse ka pisikese mänguruumi – alati ei pea kokku leppima vaidlust lahendava vahekohtu moodustamises, seda saab teha ka siis, kui vaidluse objekt ning nõue (nõude suurus) on teada. 

3. Vaidluse keel. Kui tegemist on välislepinguga, on vahest mõistlik leppida kokku vaidluse lahendamise keeles. Kui partneriks on näiteks äriühing Hiinast, siis oleks Eestist pärit poole jaoks suhteliselt keeruline pidada kohtumenetlust hiina keeles ning Hiinast pärit poole jaoks oleks eesti keele kasutamine samavõrra keeruline. Mõistliku alternatiivina võiks sellisel juhul kokku leppida mõlemale lepingupoolele mõistetava keele.

Siin on toodud näidisklauslid, kuid tuletame meelde, et tegemist on siiski näidistega! Näidised lähtuvad meie kohtu reglemendi §-ist 4.

Tavaline EKTK vahekohtumenetluse kokkulepe

Kõik käesolevast lepingust tulenevad või lepinguga seotud vaidlused, erimeelsused ja nõuded lahendatakse lõplikult Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus selle reglemendi alusel.

Soovitame lisada:

 1. Vaidlust lahendav vahekohus moodustatakse ühe/kolme liikmelisena. 
 2. Vahekohtumenetluse koht on […].
 3. Vahekohtumenetluse keel on [….].
 4. Lepingule kohaldub […] materiaalõigus.

EKTK kiirmenetluse kokkulepe

Kõik käesolevast lepingust tulenevad või lepinguga seotud vaidlused, erimeelsused ja nõuded lahendatakse lõplikult Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus selle reglemendi kiirmenetluse regulatsiooni alusel.

Soovitame lisada:

 1. Vahekohtumenetluse koht on […].
 2. Vahekohtumenetluse keel on [….].
 3. Vaidlus lahendatakse […] materiaalõiguse alusel.

  Inglise keeles
  Vene keeles
0