Export News uudiskiri

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (EKTK) viis koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega läbi projekti Eesti ettevõtete ekspordi kasvu toetavate teenuste välja töötamiseks. Projekti eesmärk oli levitada Eesti eksportööride tegevusi ja saavutusi rahvusvahelisel tasandil.

Projekti jooksul:

  • valmib Eesti eksportööre tutvustav elektrooniline uudiskiri „Export News“,
  • tehakse 15 ettevõttega videointervjuud ettevõtete tutvustamiseks,
  • korraldatakse sisuturunduse töötuba.

Uudiskiri

Projekti raames töötab kaubanduskoda välja Eesti eksportööre tutvustava inglisekeelse uudiskirja „Export News“, mille eesmärk on uudiskirja abil hoida Eestiga seotud inimesi kursis Eesti eksportööride uudistega.

Uudiskirja saadetakse iga kahe kuu tagant üle terve maailma kokku ca 700le kontaktile, kelle hulka kuuluvad välisriikide saatkonnad Eestis ja välismaal, Eesti riigi ja EASi välisesindused, aukonsulid, välismaised kaubanduskojad jne.

Videod

Aasta vältel teeb kaubanduskoda videointervjuud 15 Eesti ettevõttega erievatest valdkondadest, piirkondadest jne. Videote eesmärk on tutvustada Eesti eksportööre ja nende saavutusi ekspordialaselt. Videoid levitatakse ekspordi uudiskirja, Facebooki, kaubanduskoja kodulehe ja teiste kanalite vahendusel.

Sisuturunduse töötuba

Projekti jooksul korraldab kaubanduskoda ettevõtjatele sisuturunduse töötoa, mille eesmärk on aidata Eesti eksportööridel planeerida ja ellu viia välisturgudele suunatud kommunikatsioonitegevusi.  

Projekti kaudsed tulemused:

  • Välisturgudele kommunikatsioonitegevuste planeerimise ja elluviimise toe integreerimine kaubanduskoja eksportööridele pakutavatesse tugiteenustesse;
  • Eesti kui ettevõtliku ja innovaatilise väikeriigi kuvandi kinnistamine ja kujundamine väljavalitud sihtrühma seas (s.o. ekspordi uudiskirja saajate seas);
  • Eesti eksportööride suurenenud võimekus välisturgudel kommunikatsioonitegevusi planeerida ja ellu viia.

Projekti kaasrahastatakse summas 10 000 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu fondi vahenditest.

EAS   Regionaalarengu Fond
0