Nõukogu

Arbitraažikohtu tööd juhib kuni seitsmeliikmeline Arbitraažikohtu nõukogu, kelle liikmed nimetab kolmeks aastaks Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Juhatus. Nõukogu liige peab olema kõrgema juriidilise haridusega ja lõpetanud vähemalt magistriõppe. Vähemalt üks nõukogu liige peab olema tegutsev kohtunik. Arbitraažikohtu nõukogu valib oma liikmete hulgast nõukogu esimehe ning esimehe asetäitja.

Arbitraažikohtu nõukogu tööd juhib nõukogu esimehena vandeadvokaat Asko Pohla.

Liikmetena tegutsevad:

  • Reet Teder – Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poliitikanõunik
  • Andres Aavik – vandeadvokaat, advokaadibüroo Aavik & Partnerid  Lisainfo
  • Peeter Jerofejev – riigikohtu tsiviilkolleegiumi liige  Lisainfo
  • Pirkka-Marja Põldvere – vandeadvokaat, advokaadibüroo LEADELL Pilv  Lisainfo
  • Kai Härmand – Harju Maakohtu kohtunik Lisainfo
0