Konkurentsivõime edetabeli tutvustus

Konkurents kui majanduslik võistlus on edasiviiv jõud. Konkurents innustab ettevõtteid efektiivsemalt tegutsema, taotlema pidevalt uuendusi, sunnib tootjaid ja vahendajaid kiirelt reageerima muutuvatele vajadustele. Konkurents aktiviseerib ettevõtteid tõstma toodete kvaliteeti, alandama nende hindu ja parandama ostjaskonna teenindamist.

Edukad riigid teostavad poliitikat, mis soodustab ettevõtetevahelise konkurentsi arengut ja kõrvaldavad tõkked konkurentsi ahistamise eest. Seda tehakse seepärast, et mida teravam on konkurents, seda selgemini avalduvad selle positiivsed jooned majanduses. Riigid, kus on palju tugevaid, konkurentsivõimelisi ettevõtteid, arenevad kiiremini ja tagavad kõrgema elutaseme oma kodanikele.

Konkurentsi arengut riigis teenib muude abinõude kõrval ettevõtete konkurentsivõime edetabelite koostamine. Edetabelid on ellu kutsutud selleks, et veelgi innustada ettevõtteid oma konkurentsivõimet arendama, teavitades ettevõtteid nende positsioonist konkurentide hulgas ja selle muutumisest. Edetabelid toovad esile edukaid ettevõtteid ja seavad neid eeskujuks teistele. Edukad ettevõtted saavad edetabeli näol täiendava võimaluse enda tutvustamiseks avalikkusele, nõrgemad saavad omale püstitada uusi, kõrgemaid eesmärke.

Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabeli ajalugu ulatub aastasse 2003, mil seda pingerida hakati meie initsiatiivil koostama. Tehniliste arvestuste ja edetabelite koostamisega abistab Eesti Konjunktuuriinstituut, tehes koostööd Lausanne'i Juhtimise Arendamise Instituudiga.

Konkurentsivõime edetabelites on ettevõtted, kes avaldavad selleks soovi, vastavad metoodikas ettenähtud tingimustele ja esitavad nõutavad statistilised andmed kahe aasta majandustegevuse kohta. Need andmed on järgmised:

 • müügitulu,
 • puhaskasum,
 • tööjõukulud,
 • omakapital ja
 • aasta keskmine töötajate arv.

Lisaks arvutatakse ettevõtjate poolt esitatud andmete alusel välja järgnevad näitajad:

 • müügitulu muutumine võrreldes eelmise aastaga,
 • kasumi muutumine võrreldes eelmise aastaga,
 • omakapitali rentaablus,
 • keskmine tööjõukulu 1 töötaja kohta aruandeaastal kuus,
 • tootlikkus 1 töötaja kohta aastas,
 • loodud lisandväärtus (antud metoodikas kasum + tööjõukulu).

Antud andmete põhjal seame ettevõtted pingeritta.

Konkursi raames selgitame välja parimad tööstuse, kaubanduse ja teeninduse valdkondades, lisaks koostame edetabelid järgmistes valdkonniti.

 

0