Edendame ettevõtlikkust

Mida teeme?

 • Osaleme hariduspoliitika kujundamisel ja seonduvate õigusaktide ettevalmistamisel.
 • Jälgime tööjõuturu arenguid ühiskonnas ja esindame ettevõtjate huvisid olemasolevast ja prognoositavast tööjõuvajadusest lähtuvalt.
 • Väärtustame ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet kõigis kooliastmetes.
 • Edendame üldhariduskoolide ja ettevõtete koostööd.
 • Algatame uusi ettevõtmisi „hallide alade“ täitmiseks haridusmaastikul.
 • Seisame praktilise karjääriõppe ja noorte tööeluks ettevalmistamise eest.

Kuidas teeme?

 • Osaleme hariduse valdkonna komisjonides, töögruppides ja nõukogudes.
 • Algatame ühisarutelusid poliitikute ja haridusametnikega.
 • Küsime ja koondame ettevõtjate seisukohti ja kaitseme neid suheldes riigikogu ja valitsusasutustega.
 • Uute ettevõtmiste algatamisel koondame ühistegevusse valdkonna erinevad osapooled (ettevõtted, haru- ja erialaliidud, ametnikud, koolid jne) ja oleme algatuse eestvedajad.

MEIE TEGEMISED

Koostöövõrgustik „Ettevõtlikkuse edendamiseks“

Mis?

Võrgustik ühendab ettevõtteid ja organisatsioone, kes panustavad ettevõtliku mõtteviisi edendamisse. Koostöövõrgustikus osalemine tagab liikmetele süsteemse info kättesaadavuse ja võimaluse osaleda nii senistes kui ka uutes algatustes noorte ettevõtlikkuse toetamiseks. Aitame tööelu kogemusega muuta õppimist elulähedasemaks, innustades kogukonda koostööle.

Kellele?

Võrgustiku info koondub veebikeskkonda www.ettevotlikkus.ee, kust leiavad kasulikku infot laste ja noortega tegelevad spetsialistid: õpetajad, noorsootöötajad, huvijuhid, karjäärispetsialistid jne. Neil on võimalik leida koostööpartnereid noorte ettevõtlikkust edendavate tegevuste elluviimiseks. Ettevõtetel ja organisatsioonidel on võimalik saada hea ülevaade, milliseid toetustegevusi teevad teised ettevõtted ning jagada infot oma tegevuste kohta.

Loe lähemalt: www.ettevõtlikkus.ee

Ettevotlusope.ee

Kaubanduskoja eestvedamisel loodi veebikeskkond ettevõtlusõpe.ee, mida rahastas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning mida arendasime koostöös majandusõpetajate seltsi ja tiigrihüppe sihtasutusega.

Tegemist on gümnaasiumiastme ettevõtlusõpetajat toetava veebikogukonnaga ja õppematerjalide koguga.

Loe lähemalt: www.ettevotlusope.ee

Osalemine nõukogudes ja töörühmades

Panustame mitmekülgselt erinevatesse haridusvaldkonda edendavatesse nõukogudesse, komiteedesse ja töörühmadesse.

 • Kutsekoda SA
 • SA Innove
 • Haridus- ja teadusministeeriumi erinevad programmid ja nõukogud

Kaubanduskoja panusest kaasa rääkimise osas saad vaadata siit.