Head Tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas

Eesti head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas

Kaubandus-tööstuskoda, kaupmeeste liit, põllumajandus-kaubanduskoda ning toiduainetööstuse liit on koostanud Eesti head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas (edaspidi: Head Tavad). Heade Tavade eesmärk on suurendada ausust, usaldust ja koostööd toiduainete tarneahelas ning tagada tarneahela efektiivne toimimine.

Head Tavad koosnevad kaheteistkümnest üldpõhimõttest ning Eesti toiduainetootjate, põllumajandusettevõtjate ja kaubandussektori näidetest nii heade kui ebaausate tavade kohta toiduainete vertikaalses tarneahelas. Heade Tavade tekstiga saab lähemalt tutvuda SIIN.

Head Tavad kehtivad alates 31.05.2018.

 

HEADE TAVADEGA LIITUMINE

 • Heade Tavadega võib liituda iga ettevõtja, kes tegutseb toiduainete vertikaalses tarneahelas.
 • Tavadega liitumiseks tuleb täita avaldus, mille leiab lehe lõpus.
 • Täidetud avaldus tuleb allkirjastada ettevõtja seadusliku või volitatud esindaja poolt ning saata ühele järgmistest e-posti aadressidest: info[at]toiduliit.ee, info[at]epkk.ee, info[at]kaupmeesteliit.ee või koda[at]koda.ee

 

Vaata, millised ettevõtjad on juba liitunud Heade Tavadega SIIN.

 

HEADE TAVADEGA LIITUNUD ETTEVÕTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 • Heade Tavadega liitumisega kinnitab ettevõtja, et järgib Heade Tavade üldpõhimõtteid ning ei kasuta Heade Tavades välja toodud ebaausaid tavasid toiduainete vertikaalses tarneahelas.
 • Ettevõtja peab järgima Häid Tavasid sellest hetkest, kui ta on saatnud allkirjastatud Heade Tavadega liitumise avalduse ühele eelpool nimetatud e-posti aadressile. Heade Tavadega liitunud ettevõtja peab uute lepingute sõlmimisel või olemasolevate lepingute muutmisel järgima Häid Tavasid. Olemasolevad lepingud tuleb viia Heade Tavadega kooskõlla hiljemalt ühe aasta jooksul alates allkirjastatud Heade Tavadega liitumise avalduse  esitamisest.
 • Ettevõtja peab Häid Tavasid järgima ka ühepoolselt. See tähendab, et ettevõtja peab Häid Tavasid järgima ka juhul, kui tema lepingupartner toiduainete vertikaalses tarneahelas ei ole Heade Tavadega liitunud.
 • Häid Tavasid tuleb järgida siis, kui lepingupartneriks on Eesti äriregistrisse kantud ettevõtja(d).
 • Heade Tavadega liitunud ettevõtjal on õigus igal ajal lõpetada Heade Tavade järgimine. Selleks tuleb saata ettevõtja seadusliku või volitatud esindaja poolt allkirjastatud avaldus ühele järgmistest e-posti aadressidest: info[at]toiduliit.ee, info[at]epkk.ee, info[at]kaupmeesteliit.ee või koda[at]koda.ee

 

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

 • Heade Tavadega seotud vaidlused lahendavad lepinguosalised lepitusmenetluse abil vastavalt kaubandus-tööstuskoja lepitusmenetluse reglemendile, kui pooled on selles nii kokku leppinud.
  • Lepitusmenetlus võimaldab pooltel valida neutraalse kolmanda isiku, kes aitab pooltel nendevahelist vaidlust lahendada.
  • Kui pool või pooled soovivad algatada lepitusmenetlust, tuleb edastada Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtule kirjalik lepitusmenetluse algatamise teade.
  • Kui pooled jõuavad kokkuleppele või nõustuvad lepitaja määratud lepitusettepanekuga, on selle täitmine pooltele kohustuslik. Kokkuleppe mittesaavutamise korral on poolel õigus pöörduda kohtusse või vahekohtusse.
 • Lisaks lepitusmenetlusele võib Heade Tavadega seotud vaidlusi lahendada ka muul viisil.

 

ETTEVÕTJA EEMALDAMINE HEADE TAVADEGA LIITUNUTE NIMEKIRJAST

 • Kui Heade Tavadega liitunud ettevõtja ei järgi korduvalt ja olulises ulatuses Häid Tavasid toiduainete vertikaalses tarneahelas, siis on nelja organisatsiooni (kaubandus-tööstuskoda, kaupmeeste liit, põllumajandus-kaubanduskoda, toiduainetööstuse liit) konsensusliku otsusega lubatud ettevõtja Heade Tavadega liitunud ettevõtjate nimekirjast eemaldada.
 • Vastavast otsusest teavitatakse Häid Tavasid rikkunud ettevõtjat.
 • Pärast nelja organisatsiooni konsensusliku otsuse tegemist loetakse, et Häid Tavasid rikkunud ettevõtja ei ole enam Heade Tavadega liitunud alates otsuse tegemise hetkest.

 

Kui soovite täiendavat infot Heade Tavade kohta või esitada ettepanekuid Heade Tavade muutmiseks, siis võtke meiega ühendust:  

Roomet Sõrmus, põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees, roomet.sormus[at]epkk.ee

Sirje Potisepp, toiduainetööstuse liidu juhataja, sirje[at]toiduliit.ee

Nele Peil, kaupmeeste liidu tegevjuht, nele.peil[at]kaupmeesteliit.ee

Marko Udras, kaubandus-tööstuskoja poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja, marko[at]koda.ee

Avaldus Heade Tavadega liitumiseks

0