Ekspordi arendamine

Pakume ettevõtetele tuge ekspordiga alustamises ja ekspordikäibe tõstmises. Konsultandi kaasamine ekspordi arendamisse aitab paremini näha võimalikke kitsaskohti, leida võimalusi nende lahendamiseks ning ekspordi käibe kasvatamiseks.

Mida teeme?

  • Aitame analüüsida toodete ja teenuste sobivust uutele turgudele ning vajadust kohandada või välja töötada uusi sihtturule mõeldud tooteid või teenuseid.
  • Arendame partnerite võrgustikku ning vajadusel aitame hinnaläbirääkimistel ning tarnetingimuste kokkuleppimisel.
  • Aitame koostada struktuuritoetuste kaasamiseks vajalikke dokumente, sh ekspordiplaane.
0