ApprEnt: kõrghariduses töökohapõhise õppe arendamine koos ettevõtetega Euroopas

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Tallinna Ülikool osalesid perioodil 2017–2019 partneritena Euroopa Ülikoolide Elukestva Õppe Assotsiatsiooni (EUCEN*) juhitud projektis „ApprEnt: Refining HE Apprenticeships with Enterprises in Europe“ (kõrghariduses töökohapõhise õppe arendamine koos ettevõtetega Euroopas).

Projekti eesmärk oli arendada töökohapõhist õpet kõrghariduse tasemel ettevõtete ja kõrgkoolide koostöös nii Eestis kui Euroopas.

Projekti raames töötati välja juhendmaterjalid, mis aitaksid töökohapõhist õpet edendada. Juhendmaterjalid  on välja töötanud teadlased ja õppejõud kaheksast Euroopa ülikoolist Euroopa Ülikoolide Elukestva Õppe Assotsiatsiooni (EUCEN*) juhitud projekti „ApprEnt: Refining HE Apprenticeships with Enterprises in Europe“ raames ning need on elektrooniliselt kättesaadavad kõigile huvilistele siin:

  • ApprEnti soovituslikud tegevuspõhimõtted parema kõrghariduse tasemel töökohapõhise õppe mudeli loomiseks: eesti keeles / inglise keeles
  • Kõrghariduse tasemel töökohapõhise õppe lepingu koostamise juhend. Nõuanded kõigile osapooltele eesti keeles / inglise keeles
  • Kõrghariduse tasemel töökohapõhise õppe mentorite ja juhendajate koolitus. Mentorkoolituse näidisõppekava eesti keeles / inglise keeles
  • Turunduspakett: töökohapõhine õpe kõrghariduses: õppides õpetame, õpetades õpime eesti keeles / inglise keeles

Rohkem infot projekti kohta leiad siit.

Projekti kontaktisik on Liisi Haas liisi.haas@koda.ee

 

 

ApperEnt logo   EU flag co funded

 

0