Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti ettevõtete koostööprojekt Delbi 2

Delbi2est   Interreg   European Union

Projekti raames pakutakse väike- ja keskmistele ettevõtetele praktilist abi piiriülese äri alustamiseks ja laiendamiseks. Prioriteetseteks sektoriteks on puit, toit ja turism, lisaks toetatakse start-up ettevõtteid.

Projektis osalevad Läti Kaubandus-Tööstuskoda (juhtpartner), Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Kaubanduskoda Lätis, Tartu Teaduspark.

Projekti kestus: 01.04.2017–31.03.2020

Eelarve: Interreg Eesti-Läti programmi toetus 380 415,10 eurot, partnerite kaasfinantseering 67 132,09 eurot.

Eesmärgid

  • Soodustada piiriülest äritegevust Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti ettevõtjate vahel, eelkõige puidu-, toidu-, turismi- ja alustavate ettevõtete sektoris.
  • Elavdada koostööd kahe riigi ettevõtluse tugistruktuuride vahel.
  • Vahendada teadmisi ja praktilisi kogemusi mõlema riigi väik-e ja keskmistele ettevõtetele.

Tegevused

Igal aastal osaletakse ühisstendidega Valmiera messil ja ühel Tartus toimuval messil, kord aastas korraldatakse ettevõtjate kontaktreis Lätti ja Eestisse, osaletakse vastastikku Tartu ettevõtlusnädalal ja Vidzeme ettevõtluspäevadel, korraldatakse  Eesti-Läti foorumeid, kus mõlema riigi ettevõtjad, poliitikud, riigiametnikud ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajad saavad arutleda Eesti-Läti ärisidemete kitsaskohtade ja edendamise võimaluste üle. Toimub kaks koolitustsüklit, kus ettevõtjatele jagatakse teadmisi piiriülese äri praktilistes küsimustes. Kavas on toota rida lühifilme Eesti ja Läti ettevõtete vahelise koostöö kogemustest.

Täpsema info leiab projekti kodulehelt www.delbi.eu.

See veebileht peegeldab ainult autori vaateid ning programmi juhtorganisatsioon ei vastuta selle eest, kuidas siinolevat teavet võidakse kasutada.
 

Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti ettevõtete koostööprojekt Delbi 2 raames on loodi inglisekeelne video Eesti ettevõttest AS Toftan ja Läti firmast SIA Ekju, mis teevad aktiivselt koostööd.

0