EUREMnext projekt ja energiatõhusust edendav koolitusprogramm

Võtke oma energiakulud kontrolli alla!
Aga KUIDAS?

 • Mõõtke oma ettevõtete energiatarbimist
 • Töötage välja individuaalne energiatõhususe strateegia
 • Rakendage majanduslikult tasuvaid tõhusaid energiaprojekte
 • Säästke energiat, vähendage kulusid ja kaitske keskkonda
 • Tulge osalema EUREM koolitusprogrammis
 • Soovite saada põgusat ülevaadet kursusest ja osalenud ettevõtete võimalikest kasuteguritest. Vaata ülevaatlikku trükist siit
 • Tutvuge kursusel osalenud ettevõtte looga energiatõhususe teemadel lühivideost siit (ABB AS)

Saksamaal sertifitseeritud ja standardiseeritud rahvusvaheline koolitusprogramm https://www.energymanager.eu/en/ nimetusega EUREM European EnergyManager on mõeldud ettevõtete energiavaldkonna juhtide koolitamiseks. See sisaldab nii teoreetilist taustainfot kui ka praktilist teavet ettevõtte energiakasutuse optimeerimise võimalustest ja nende rakendamise võtete kohta. Kursus sisaldab iseseisevat õpet, kolmteist (13) koolituspäeva loenguid ja praktilise kursusetöö koostamist. Toetudes senistele koolitusprogrammidele on ühe osaleja eeldatav kokkuhoiu potentsiaal 600 - 750 MWh/a. Koolitusprogramm on läbinud valdkondliku hindamise ka Eestis ning selle alusel väljastame 115,7 täiendkoolituspunkti.

Koolituskava on hinnatud lähtudes Eesti Ehitiste energiatõhususe kutseala kutse andmise kord Lisa 1 toodud Hoonete Energiaaudiitori ja Energiatõhususe spetsialisti kutsete täiendusõppe arvestuse alusel, Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus poolt.

13-päevane koolitusprogramm jaguneb 17-ks alamteemaks:

 1. Energia põhialused, mõõtmine ja juhtimistehnika
 2. Energiaalased seadused ja energia ostmine, heitkogustega kauplemine, lepingud
 3. Energia juhtimissüsteemid (ISO 50001), energiaandmete haldamine, koormuse juhtimine, sisemised energiaauditid
 4. Hoonete energiakandjad ja energiatõhusad ehitised
 5. Küte
 6. Protsessi soojus, aur, kuumuse taaskasutamine
 7. Koostootmine, kombineeritud soojuse ja energiatootmine
 8. Biomassist toodetud energia
 9. Ventilatsioon ja õhu konditsioneerimine
 10. Jahutus
 11. Majanduslikud kalkulatsioonid, projektijuhtimine
 12. Elektrotehnika, elektrilised ajamid
 13. Valgustus
 14. Suruõhk
 15. Roheline infotehnoloogia
 16. Päikeseenergia tehnoloogia
 17. Geotermiline energia

 

Koolitusprogrammi formaat

Koolitused on eestikeelsed ja spetsiifilist teooriat tutvustatakse koos praktiliste näidete, optimeerimise ülesannetega. Osalejatelt ei eeldata valdkonna erialaseid teadmisi, ent on oluline omada huvi ja võimalust käsitletavates valdkondades oma ettevõtte kontekstis kaasa mõelda. Energiajuhtide koolitusprogrammi olulisim tulemus ja väljund on osaleja personaalse kursusetöö valmimine.

Kursusetöö on osaleja individuaalne ja praktilise sisuga optimeerimisprojekt, et kirjeldada oma ettevõttes valitud valdkonna hetkeolukorda- ja selle võimalikku optimeerimisprotsessi (nt valdkondades nagu energia ost, küte, ventilatsioon, valgustus, suruõhk jne). Projekti elluviimine EUREM koolitusprogrammi jooksul pole kohustuslik. Koolitusprogrammi lõpetab kirjalik test.

Järgmine kursus on planeeritud 2021. aasta sügisel ja huvilistel palume endast märku anda

Esmakursusel (2018-2019) osales 15 tööstusettevõtet: Estanc AS, AS Svarmil, DHL Express Estonia AS, Trafotek AS, AS Santa Maria, Ericsson, DeltaE Inseneribüroo, AS Standard, Tallinna Linnatranspordi AS, Stora Enso, Alexela AS, Saue Production OÜ, Eastman Specialities OÜ, Bauroc  AS ja ABB AS.

Projekti raames valmisid praktilised energiakokkuhoiule suunatud e-õppe materjalid

Kutsume tutvuma e-materjalidega, mis aitavad kurssi viia energia säästmise võimalustest just teile sobilikul ajal (eesti jt keeltes). Käsitletakse 5 teemat:

 • Tööstus 4.0 ja energiatõhusus
 • Mobiilsuse/liikuvuse juhtimine ettevõtetes
 • Energiaauditi standardid EN 16247 ja ISO 50002
 • Töötajate motiveerimine- ja kommunikatsioon energiaküsimustes
 • Tootmisprotsesside tõhustamine läbi spetsiaalse energiaauditit toetava tööriista. Praktiline moodul õpetab energia kokkuhoiu meetmete kavandamist ja hindamist, kasutades spetsiaalselt kohandatud tööriista.

Ligipääs tasuta e-materjalide eeldab vaid portaali kasutajaks registreerimist aadressil: https://training.eurem.net/course/index.php?categoryid=64.

Kui tekkis lisaküsimusi või soovite eelregistreerida uuele EUREM energiajuhtide kursusele? Võta palun ühendust: lea@koda.ee või 604 0060.
 

EUREM koolitusprogrammi esimesest kursust Eestis ja täiendavaid teavitustegevusi finantseerib Euroopa Liidu Horisont 2020 raamprogramm projekti EUREMnext raames toetuslepingu nr 785032 alusel.

 

0