EU-GIVE – võimaluste loomine jagamismajandusele Euroopas

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on seotud Euroopa Liidu finantseeritud pilootprojektiga EU-GIVE, mille eesmärk on jagada infot ja kasvatada teadlikkust jagamismajanduse potentsiaalist ning valmistada ettevõtjaid ette kõige uudsega, mida trend turule on toonud.

EU-GIVE loob jagamismajanduse valdkonna ettevõtetele võimalusi jagamismajanduse väärtusahelate tekkeks Euroopas ja seda Enterprise Europe Network (edaspidi EEN) võrgustiku teenuste kaudu.

Mis on jagamismajandus?

Euroopa Komisjon defineerib jagamismajandust kui ärimudelit, kus tegevusi võimaldavad jagamisel põhinevad platvormid, mis loovad avatud müügiplatsi kasutamaks ajutiselt kaupu või teenuseid, mida tihti pakuvad eraisikud. Jagamismajandus koosneb kolmest erinevast osapoolest:

 1. teenusepakkujad, kes jagavad vahendeid, aega ja/või oskusi. Nendeks võivad olla eraisikud, kes pakuvad teenuseid aeg-ajalt või teenusepakkujad, kes toimetavad oma teadmiste alusel äripõhimõtteid silmas pidades (nn professionaalsed teenusepakkujad);
 2. teenuste kasutajad;
 3. vahendajad, kes viivad online-platvormi kaudu omavahel kokku teenusepakkujad ja kasutajad ning muudavad seeläbi tehingud võimalikuks (nn jagamisplatvormid).

Jagamismajanduse tehingud ei hõlma tavapäraselt omandi vahetust ning nende ajendiks on kas majanduslikud või mittemajanduslikud kaalutlused.

EU-Give
EU-GIVE projekti on kaasatud partnerid kuuest eri riigist

 

Network

Need partnerid on seotud ka EENiga, mis aitab ettevõtetel rahvusvaheliselt kasvada ja võtta kasutusele uuenduslikke lahendusi. Tegu on maailma suurima tugivõrgustikuga väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (edaspidi VKEd), kellel on soov laieneda välisturgudele.

EU-GIVE eesmärgid on:

 • tõsta kohalike jagamismajanduse ettevõtete teadlikkust jagamismajanduse potentsiaali ja uudsete ärivõimaluste kohta;
 • kasutada maksimaalselt ära jagamismajanduse võimalusi, viies kokku võtmetähtsusega tegijaid, sidusrühmi ning edukaid algatusi;
 • toetada VKEsid, sotsiaalseid ettevõtteid, start-up'e ja potentsiaalseid ettevõtjaid, et nad kasutaksid võimalusi, mida pakub ressursside saadavus ja ekspertteadmised, et tõsta seeläbi nende võimekust kiirelt areneval jagamismajanduse turul edukas olla.

Projekti sihtrühmad on

 • VKEd ja mikroettevõtted, kellel on jagamismajanduses suur kasvupotentsiaal, võimekus kasu saada ning ühtlasi sisendit anda;
 • sotsiaalsed ettevõtted, kes saavad platvormi kaudu kasu teadmiste ja muude vahendite vahetusest, millega kaasneb sotsiaalne mõju;
 • traditsioonilised ettevõtted, kes on võimelised kohandama oma ärimudelid jagamismajanduse omadele vastavaks;
 • alustavad ettevõtjad, kes on huvitatud jagamismajandusega seotud äridest.

Projekt soovib saada teadmisi sellest,

 • mida omavad platvormide omanikud ja juhtivtöötajad;
 • mida omavad jagamismajanduse populariseerijad ning jagamismajanduse projektid, mis on valmis jagama tegevuste käigus õpitut;
 • mida omavad digitaalse tehnoloogia eksperdid;
 • mida omavad kohalikud asutused ja otsustajad, kes on suutelised eemaldama piiranguid, mis aitaksid kaasa jagamismajanduse konsolideerumisele;
 • mida omavad kasutajagrupid, kes osalevad avatud konsultatsioonides, eesmärgiga määrata kindlaks valdkonna probleeme ja vajadusi.  

Oled huvitatud? Võta osa erinevatest projekti tegevustest!

EU projekt

NB! Täisteenuseid pakutakse VKEdele ja mikroettevõtetele, kellel on suur kasvupotentsiaal ja kes vastavad alljärgnevatele tingimustele (need võivad selguda kaardistamise käigus):

 • ärimudel põhineb vajadusel leida ühine lahendus ühes konkreetses grupis või gruppides;
 • ärimudel kaasab ja võimendab kasusaajaid ning teisi sidusrühmi;
 • potentsiaal kasvada Euroopa Liidu turul ning tuua kaasa muudatusi turul ja mõjutada ühiskonna dünaamikat;
 • potentsiaal uuendusteks, seda uute lahenduste kaudu, mis esitavad väljakutse traditsioonilisele majandusele ning toovad kaasa üliefektiivsed lahendused võrdluses juba turul olemasolevate lahendustega;
 • soov ja võimekus skaleerida lahendust ja/või laiendada seda väljapoole.

Kontakt ja lisainfo

Eestis baseeruvad ettevõtted ja ettevõtjad: Piret Potisepp, teenuste direktor, piret[at]koda.ee

Organisatsioonid, mis on projektis kaetud regionaalselt: 

Ettevõtted, kes ei asu projektis osalevates riikides, ei saa paraku projektis osaleda. Tegemist on pilootprojektiga, mistõttu pole kõik EENi võrgustiku partnerid projekti kaasatud. Oma kohaliku EENi partneri leiad siit.


Hoia end projekti tegevustega kursis, jälgides projekti uudiseid sotsiaalmeedias #EU_GIVE vahendusel!

EL logo

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit.
Kogu vastutus sisu õigsuse osas lasub autoril. Euroopa Komisjon ei võta endale vastutust igasuguse info kasutamise osas käesolevas projektis.

Logod

0