Energiatõhusus VKE-le (EE4SME)

Projekti eesmärk on tõsta ettevõtete teadlikkust ja ka investeeringuid energiasäästumeetmetesse, et seeläbi suurendada nende energiatõhusust, vähendada keskkonnajälge ja õhusaasteainete heitkoguseid.

Selleks, et optimeerimismeetmeid võimalikult sihipäraselt pakkuda, keskendub projekt kolme sektori ettevõtetele (VKE):

 1. toiduainete tootmine [NACE kood: C10-C11.0.7]
 2. metallitöötlemine [NACE kood: C24-C25.9.9]
 3. hotelli- ja toitlustussektor [NACE kood: I55-I56.3.0]

  Fookuses on ettevõtjale tervikpildist ülevaate andmine, keskendudes nii tehnilistele aspektidele, teadlikkuse tõstmisele kui ka rahastusmeetmete nõustamisele.  

Lisaks eelpool nimetatud sektori fookusele ootame, et huvilistel oleks ettevõttes juba varasemalt teostatud kas energia- või ressursitõhususe audit.  

Projekti raames pakume ettevõtetele järgmisi teenuseid:  

 • Tasuta energiasäästumeetmete ja nende elluviimise nõustamine, mille tulemuseks on rahaline kokkuhoid energiaarvete vähendamise kaudu.  
 • Tasuta teenused IMPAWATT platvormi kaudu. Näiteks energiatõhususe seire, õppematerjalid, energiatõhususe optimeerimise nõuanded jne. Detailsemalt pakub IMPAWATT:
  - energiatõhususe ja taastuvenergia parandamismeetmete üksikasjalikud kirjeldused
  - energiatõhususe ja taastuvenergia meetmete parimad tavad 
  - esitlused tehnikute ja juhtkonna koolitamiseks
  - e-õppe viktoriinid koolituste ja töötajate motiveerimise jaoks, sealhulgas hindamised
  - enesehindamise, rahastamise ja energiaseire vahendid
  - ligipääs kohandatud materjalidele konto registreerimisel 
 • Tasuta energiaauditid.  
 • Soovitused parimate praktikate näol – suurte ettevõtete kogemused ja soovitused energiamajanduse, -kultuuri ja kasude kohta ning koolitused.

Projekti ametlik nimi ja koduleht

Projekti nimi: Accompanying SME-s in implementing energy efficiency measures (lühend: EE4SME)

Vaata lisainfot projekti lehelt: https://www.ee4sme.com/ 

projekti kestus

01. november 2022 - 31. november 2025 (36 kuud)

Projekti rahastaja

Euroopa Komisjon


Ootame huvitatud ettevõtjaid ühendust võtma projekti kontaktisikuga: Lea Aasamaa, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, E-post: lea@koda.ee või tel. 604 0060.

 

0