LEF Network Azerbaijan

Projekti eesmärgiks on aidata ettevõtetel siseneda Aserbaidžaani turule ning suurendada Eesti, Läti ja Soome võimalusi Aserbaidžaaniga ärisuhteid tihendada.

Projekt kestab 01.03.2023 kuni 28.02.2026.

Projekti partnerid on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Läti Kaubandus-Tööstuskoda ja Soome Satakunta rakenduskõrgkool ning projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Interreg Kesk-Läänemere programmist.

Projekti tegevused, milles ettevõtted osaleda saavad:

  • Ärivisiidid Aserbaidžaani: kokku korraldatakse projekti jooksul 6 visiiti, millest esimene toimub juba 2023. aasta oktoobris. Visiidi käigus korraldatakse ettevõtetele B2B kohtumised potentsiaalsete äripartneritega ja põnevad külastused kohalikesse ettevõtetesse.
  • Lisaks ärivisiidile on plaanis tutvustada Kesk-Läänemere piirkonna võimalusi Aserbaidžaani ettevõtetele viies läbi erinevaid üritusi Bakuus.
  • Aserbaidžaani ettevõtete külastused Eestisse, Lätti ja Soome, kokku korraldame 3 visiiti 2024.-2025. aastal. See on hea võimalus näidata oma potentsiaalsetele äripartneritele, mis võimalused meil on.
  • Veebiseminarid Aserbaidžaani ärikeskkonna ja -kultuuri, maksusüsteemi ja muude oluliste teemade tutvustamiseks.
  • Individuaalne nõustamine ja turule sisenemise plaan.

Kes saavad osaleda ning mida on tarvis osalemiseks teha?

Osalema on oodatud ettevõtted erinevatest sektoritest, näiteks IKT, targa linna lahendused, haridustehnoloogiad, meditsiin, keemiatööstus, rohetehnoloogiad, kuid välistatud pole ka muude sektorite ettevõtted, kui on olemas huvi alustada eksporti Aserbaidžaani.

Osalevad ettevõtted ei pea osa võtma kõigist projekti tegevustest, koostame individuaalsed plaanid, kuidas ja mis mahus oleks vajalik tegutseda, et saavutada soovitud tulemused ning millised visiidid ja seminarid kõige asjakohasemad oleksid.

Oma osalemissoovist anna teada Liisi Kirschenbergile liisi@koda.ee

0