Aitame siseneda kolmandate riikide turgudele projektiga Ready2Go!

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda osales 2017-2018 aastal Euroopa Komisjoni käivitatud pilootprojektis Ready2GO. Projektis osalesid kasvupotentsiaaliga väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, kellel oli huvi kolmandate riikide vastu. Programmi fookuses on Kamerun, Tšiili, India, USA ja Kanada.

Projekti valiti 80 osalejat üle Euroopa ja neile suunati erinevad tugiteenused nende edukaks sisenemiseks kolmandate riikide turgudele. Programm pakkus:

  • osalemist maksimaalselt 3-päevasel individuaalsel koolitusel, mille eesmärk oli äriplaani koostamine ja arendamine (ajavahemikus juuni kuni august 2017) ettevõtte juures;
  • osalemist 2-päevasel välismaisel koolitusel Euroopa erinevates linnades (juuli kuni oktoober 2017). Kulud kaeti kuni 900 € ühe reisi kohta (1 inimene ühest ettevõttest), mis hõlmab elamis- ja reisikulusid;
  • osalemist kuni 2 kontaktkohtumise üritusel võrgustiku ja partnerlussuhete loomiseks asjakohaste ettevõtetega sihtriikides (ajavahemikus november 2017 kuni juuli 2018). Kulud kaeti osaliselt kuni 750 € ühele ettevõttele ja ühe reisi kohta, kui reis leiab aset väljaspool Euroopat, mis katab kuni 50% reisikuludest. Kõik muud kulud (hotell, päevarahad, kohalik transport jne) kandis VKE ise.

Abikõlblikud ettevõtted olid kasvupotentsiaaliga VKE-d, kes asusid ELi liikmesriigis ning tegutsesid tootmissektoris (konsultatsiooniteenust pakkuvad ettevõtjad ei saanud osaleda).

Programmi töökeel oli inglise keel.

Programmi kodulehekülg ja online-avalduse esitamine koos lisainformatsiooni ja valikukriteeriumitega: www.b2match.eu/ready2go.
Nõutav oli esitada online-avalduse vorm ja allkirjaõigusliku inimese allkirjastatud deklaratsioon abikõlbulikkuse kohta.

Väljavalitud ettevõtted tehti teatavaks programmi kodulehel.
Avalduse esitamise tähtaeg oli 14. aprill 2017.

Projekti raames kasusaajad ettevõtted olid Magusameistrid OÜ (Tšiili turg) ja TUGE Energia OÜ (India ja Kanada turg).

Ready2Go

0