Projekt ’’Hõbestrateegiad’’

Projekt ’’Hõbestrateegiad’’ (ing.k. Silver Strategies)

  • Ühised strateegiad hõbemajandusega ettevõtete jaoks: hõbeajastu töötajate ligimeelitamine ja hoidmine
  • Projekti kestus: Märts 2023- 2025,  30 kuud
  • Partnerid: Peapartner – Läti Kaubandus- Tööstuskoda (LKTK), Soome partner  – Satakunta Rakenduskõrgkool (SAMK), Eesti partner – Eesti Kaubandus- Tööstuskoda (EKTK)

Selle Kesk-Läänemere programmi – projekti "Hõbestrateegiad" põhieesmärk on parandada tööturuvõimalusi pensionieale lähenevate inimestele ja pensioniealistele (55+ vanuses). Eesmärk on töötada välja ühised diskrimineerimisvastased strateegiad Kesk-Baltikumi ettevõtete jaoks ning meetmete komplektid, mida ettevõtted Eestis, Soomes ja Lätis rakendavad.

Projekti peamised tulemused saavad olema:

  • Määratleda töökohtade jaoks ühised strateegiad 55+ vanuses töötajate värbamiseks ja hoidmiseks.
  • Leppida kokku diskrimineerimisvastaste meetmete komplektides 36 ettevõttes Lätis, Eestis ja Soomes.
  • Luua ettevõtete juhtidele, personalijuhtidele, koolitajatele ja konsultantidele ühine koolitusprogramm diskrimineerimisvastaste strateegiate ja meetmete kohta.
  • Viia läbi ühiseid koolitusüritusi, teadmiste jagamise vahetusi riikide üleselt.
  • Kavandada ja avaldada veebipõhine käsiraamat.

Kasu saavad väikese ja keskmise suurusega, suuremad ettevõtted ning tööturg laiemalt; ettevõtlust toetavad organisatsioonid ja peamiselt: 55+ vanuses inimesed, parandades nende töövõimalusi.

Piiriülene lähenemine võimaldab piirkonnas õppida ja teadmisi jagada. See aitab kaasa piirkondliku tööturu lõimumisele, parandab tööjõu liikuvust ja ettevõtete vahelist koostööd.

Tegevuste ja koolituste planeerimiseks värvatakse ettevõtteid Eestist, Soomest ja Lätist. Ühiskoolituse osa hulka kuulub reisimine ja parimate praktikate kaardistus ja külastused igas partnerriigis asuvates ettevõtetes.

0