Päritolusertifikaadid

Kauba päritolusertifikaat on paberkandjal väljastatav dokument, mis esitatakse kauba sihtriigi tollile. Päritolusertifikaat on dokument, mida kasutatakse kauba päritolu määramise, kaitsemeetmete, kvootide, dumpinguvastaste tollimaksude, põllumajandustoetuste ja avalike enampakkumiste korral. Kauba mittesooduspäritolu tõendavaid sertifikaate väljastab Eestis Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Sertifikaadi väljastamine on tasuline.

Sertifikaatide väljastamine


Tallinnas
Toom-Kooli 17
Teenuste osakond
Tel: 604 0077, 604 0078
E-post: trade[at]koda.ee

Teenindusajad:
E, K, R kell 12.00-16.00
T, N kell 09.00 -14.00

 

Tartus
Pikk 20
Tel: 744 2196   

Jõhvis
Keskväljak 4 (3. korrus)
Tel: 337 4950

Pärnus
Rüütli 39
Tel: 443 0989

Kuressaares
Tallinna 16
Tel: 452 4757

 

Mis on päritolusertifikaat?

Igal inimesel on reisidokument, kus on kirjas tema kodakondsus. Kodakondsus on püsiv seos riigi ja kodaniku vahel, mis toob mõlemale kaasa nii kohustusi kui ka õigusi. Samamoodi on ka igal kaubal oma kodakondsus – kauba majanduslik kodakondsus ehk päritolu. Dokument, mis tõendab kauba päritolu, on päritolusertifikaat. Seda kasutatakse kaupu eksportides ning seda väljastab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Mittesooduspäritolu sertifikaatide väljastamise õiguslikud alused on järgmised:

 • Euroopa liidu tolliseadustik (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 952/2013), artikkel 61.3;
 • ELi tolliseadustiku rakendussätted (Komisjoni määrus 2454/93), artiklid 35–54;
 • Eesti tolliseadus (RT I 2004,28,118), § 26 lõige 2;
 • Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määrus nr 142 „Kauba mittesooduspäritolu tõendava päritolusertifikaadi taotlemise ja väljastamise kord”.

Kasutades sertifikaadi põhja, saab isik täita taotluse sertifikaadi saamiseks ja välja trükkida päritolusertifikaadi kas oma valdustes või kaubanduskojas.

Päritolusertifikaadi saamiseks esitab isik kaubanduskojale täidetud päritolusertifikaadi ja kauba päritolu tõendavad dokumendid (ostu-müügiarved, saatelehed, teistes riikides välja antud päritolusertifikaadid, ostu-müügilepingud jms). Kui esitatud tõendusmaterjal on kauba päritolu tõendamiseks piisav ja taotlus on nõuetekohaselt vormistatud, trükib isik päritolusertifikaadi välja unikaalse numbrikombinatsiooniga blanketile. Päritolusertifikaadi blankette saab osta vastavalt hinnakirjale kaubanduskojas kohapeal.

Valmistrükitud sertifikaadi kinnitab kaubanduskoja volitatud töötaja kaubanduskoja templi, isikliku nimetempli, allkirja ja kuupäevaga.

Päritolusertifikaadi blanketid on trükitud A4-formaadis isekopeeruvale paberile ja koosnevad kolmest eksemplarist: originaalist (seepiavärvi giljoššmustriga), koopiast (kollast värvi) ja taotlusest (roosat värvi).

 • Originaal (ingliskeelne) esitatakse importivale riigile.
 • Koopia (ingliskeelne) jääb taotluse esitanud isikule.
 • Taotlus (eestikeelne) jääb kaubanduskojale.

Päritolusertifikaadi kehtivusaeg on 4 kuud selle kinnitamise kuupäevast arvates. Päritolusertifikaadi taotlusi säilitatakse kaubanduskoja arhiivis kaks aastat. Kaubanduskoda ei väljasta liikumissertifikaate EUR1, A.TR ja päritolusertifikaate vorm A. Neid annab välja Eesti Maksu- ja Tolliamet.

Kuidas päritolusertifikaati kasutatakse?

Päritolusertifikaat esitatakse kauba sihtriigi tollile – dokument näitab, et kaupa võib usaldada.

Päritolusertifikaati kasutatakse:

 • kauba päritolu määramisel
 • kaitsemeetmete rakendumisel
 • kvootide puhul
 • dumpinguvastaste tollimaksude puhul
 • põllumajandustoetuste saamisel
 • avalike enampakkumiste korral
 • riigihangete korral

Kuidas sertifikaate saab?

Päritolusertifikaate annab paberil välja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Sertifikaadid on tasulised.

1. Täida taotlus. Päritolusertifikaadi taotluse põhjad leiad siit lehe alt.
2. Saada kojale taotlus ja kauba päritolu tõendavad dokumendid. Nendeks dokumentideks on näiteks ostu-müügiarved, saatelehed, teistes riikides välja antud päritolusertifikaadid, ostu-müügilepingud, tarnija deklaratsioonid jms.
3. Trüki sertifikaat välja. Kui dokumendid on kauba päritolu tõendamiseks piisavad ja taotlus nõuetekohaselt vormistatud, saab päritolusertifikaadi unikaalse numbrikombinatsiooniga blanketile välja trükkida. Seda saad ise teha, kui sul on blanketid eelnevalt kaubanduskojast ette ostetud.
4. Võta sertifikaadile kinnitus. Valmistrükitud sertifikaadi kinnitab kaubanduskoja volitatud töötaja kaubanduskoja templi, isikliku nimetempli, allkirja ja kuupäevaga.

Milline päritolusertifikaat välja näeb?

Päritolusertifikaadi blankett on trükitud A4-formaadis isekopeeruvale paberile ja see koosneb kolmest eksemplarist.

1. Ingliskeelne originaal. See on trükitud spetsiaalse mustriga värvimuutvale paberile (seepiavärvi giljoššmustriga). Originaal esitatakse importivale riigile
2. Ingliskeelne koopia, kollast värvi paberil. See jääb sinule kui taotluse esitanud isikule.
3. Eestikeelne taotlus, roosat värvi paberil. See jääb kaubanduskojale.

Päritolusertifikaadi kehtivus

Päritolusertifikaat kehtib 4 kuud selle kinnitamise kuupäevast alates.
Kaubanduskoda säilitab päritolusertifikaadi taotlusi oma arhiivis kaks aastat.

Tutvu sertifikaatide väljastamise korraga siin.

Tuleb tähele panna, et kaubanduskoda väljastab mittesooduspäritolu tõendavaid sertifikaate. Kui te vajate liikumissertifikaate EUR1, A.TR või päritolusertifikaate vorm A, siis neid annab välja Eesti Maksu- ja Tolliamet.


Väliskaubandusalane konsultatsioon tasuta

Hinnakiri

  Liikmele Mitteliikmele
Päritolusertifikaat    
Sertifikaadi blankett 0,65 € 1,08 €
     
Sertifikaadi kinnitamine 18,63 € 37,25 €
Sertifikaadi koopia kinnitamine 14,25 € 28,50 €
Dokumendi tehniline vormistamine (erandkorras) 4,16 € 4,16 €
Dokumendi kinnitamine 18,63 € 37,25 €
Dokumendi koopia kinnitamine 14,25 € 28,50 €

Hindadele lisandub käibemaks.


Palun valige päritolusertifikaadi taotlus vastavalt sellele, millisesse kaubanduskoja esindusse te pöördute:

0