Päritolusertifikaadid

Kauba päritolusertifikaat on paberkandjal väljastatav dokument, mis esitatakse kauba sihtriigi tollile. Päritolusertifikaat on dokument, mida kasutatakse kauba päritolu määramise, kaitsemeetmete, kvootide, dumpinguvastaste tollimaksude, põllumajandustoetuste ja avalike enampakkumiste korral. Kauba mittesooduspäritolu tõendavaid sertifikaate väljastab Eestis Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Sertifikaadi väljastamine on tasuline.

Sertifikaatide väljastamine:


Tallinnas
Toom-Kooli 17
Teenuste osakond
Tel: 604 0077, 604 0078, 604 0079
E-post: trade[at]koda.ee
Teenindusajad:
tööpäeviti kell 9:00-11:30 ja 13:30-16:00

Tartus
Pikk 14
Tel: 744 2196         

Jõhvis
Keskväljak 4 (3. korrus)
Tel: 337 4950

Pärnus
Rüütli 39
Tel: 443 0989

Kuressaares
Tallinna 16
Tel: 452 4757

 


Mittesooduspäritolu sertifikaatide väljastamise õiguslikud alused on järgmised:

  • Euroopa liidu tolliseadustik (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 952/2013), artikkel 61.3;
  • ELi tolliseadustiku rakendussätted (Komisjoni määrus 2454/93), artiklid 35–54;
  • Eesti tolliseadus (RT I 2004,28,118), § 26 lõige 2;
  • Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määrus nr 142 „Kauba mittesooduspäritolu tõendava päritolusertifikaadi taotlemise ja väljastamise kord”.

Kasutades sertifikaadi põhja, saab isik täita taotluse sertifikaadi saamiseks ja välja trükkida päritolusertifikaadi kas oma valdustes või kaubanduskojas.

Päritolusertifikaadi saamiseks esitab isik kaubanduskojale täidetud päritolusertifikaadi ja kauba päritolu tõendavad dokumendid (ostu-müügiarved, saatelehed, teistes riikides välja antud päritolusertifikaadid, ostu-müügilepingud jms). Kui esitatud tõendusmaterjal on kauba päritolu tõendamiseks piisav ja taotlus on nõuetekohaselt vormistatud, trükib isik päritolusertifikaadi välja unikaalse numbrikombinatsiooniga blanketile. Päritolusertifikaadi blankette saab osta vastavalt hinnakirjale kaubanduskojas kohapeal.

Valmistrükitud sertifikaadi kinnitab kaubanduskoja volitatud töötaja kaubanduskoja templi, isikliku nimetempli, allkirja ja kuupäevaga.

Päritolusertifikaadi blanketid on trükitud A4-formaadis isekopeeruvale paberile ja koosnevad kolmest eksemplarist: originaalist (seepiavärvi giljoššmustriga), koopiast (kollast värvi) ja taotlusest (roosat värvi).

  • Originaal (ingliskeelne) esitatakse importivale riigile.
  • Koopia (ingliskeelne) jääb taotluse esitanud isikule.
  • Taotlus (eestikeelne) jääb kaubanduskojale.

Päritolusertifikaadi kehtivusaeg on 4 kuud selle kinnitamise kuupäevast arvates.

Päritolusertifikaadi taotlusi säilitatakse kaubanduskoja arhiivis kaks aastat.

Kaubanduskoda ei väljasta liikumissertifikaate EUR1, A.TR ja päritolusertifikaate vorm A. Neid annab välja Eesti Maksu- ja Tolliamet.

Tutvu sertifikaatide väljastamise korraga siin.

Väliskaubandusalane konsultatsioon tasuta

Hinnakiri

  Liikmele Mitteliikmele
Päritolusertifikaat    
Sertifikaadi blankett 0,65 € 1,08 €
     
Sertifikaadi kinnitamine 18,63 € 37,25 €
Sertifikaadi koopia kinnitamine 14,25 € 28,50 €
Dokumendi tehniline vormistamine (erandkorras) 4,16 € 4,16 €
Dokumendi kinnitamine 18,63 € 37,25 €
Dokumendi koopia kinnitamine 14,25 € 28,50 €

Hindadele lisandub käibemaks 20%.


Palun valige päritolusertifikaadi taotlus vastavalt sellele, millisesse kaubanduskoja esindusse te pöördute: