Easy Energy

Easy Energy (Easy Energy Efficiency solutions for public buildings and small companies in the Baltic Sea Region) projekti eesmärk on tõsta avalike ja ärihoonete energia- ja ressursitõhusust.

Projekti kestus: 01. november 2023-31. oktoober 2026 (36 kuud)

Paljud Läänemere piirkonna avalikud hooned ja eriti mikro- ja väikeettevõtted ei ole veel energiatõhususe meetmeid rakendanud. Osaliselt on põhjuseks see, et pakutavad energiaauditid on kulukad ja aeganõudvad ning lõppkokkuvõttes soovitatakse tehnilisi meetmeid, mis on küll äärmiselt kasulikud, kuid tasuvad palju aastaid. Suure hoonete arvuga omavalitsustel ja VKEdel ei ole sellesse piirkonda investeerimiseks rahalisi reserve.

Projekti tegevused:

  • Omavalitsuste ja ettevõtete juhendamine, kuidas vähendada energiatarbimist olemasolevates hoonetes lihtsate ja odavate meetmetega, nagu näiteks soojustamine, vee ja elektri kasutamine.
  • Energeetikapraktikute koolitamine, et nad saaksid tulevikus nõu anda madaltehnoloogiliste energiatõhusate lahenduste kohta.

Projekti kodulehtEasy Energy - Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu)

Projekti on kaasatud 12 partnerit 7 riigist

Projekti partnerid: juhtpartner Hanse-Parlament; ZEBAU - Centre for Energy, Construction, Architecture and the Environment Ltd.; Panevėžys Chamber of Commerce, Industry and Crafts; Panevezys district municipality; Latvian Chamber of Commerce and Industry; Riga Planning Region; Eesti Kaubandus-Tööstuskoda; Tartu Regionaalne Energiaagentuur; Otulina Podkrakowska Association; Satakunta University of Applied Sciences; Pomeranian Chamber of Handicrafts for SMEs; Vesthimmerlands Municipality.

Projekti rahastab EL läbi Interreg Läänemere regiooni programmi.
Interreg Euroopa programm 2021-2027 on riikidevahelise koostöö programm, mille eesmärk on parandada regionaalarengu poliitika rakendamist Euroopa erinevates piirkondades. See toimub kogemuste ja uuenduslike lähenemiste vahetamiste soodustamise ja suutlikkuse suurendamise kaudu heade praktikate tuvastamiseks, levitamiseks ja ülekandmiseks erinevate Euroopa piirkondade poliitikadokumentides.

0