INBETS+ projekt

INBETS+ projekti eesmärgiks on aidata kaasa ettevõtete üleandmise ja -võtmise protsessidele, tõsta teadlikkust ettevõtjate seas ning jagada tööriistu, mis protsessi lihtsustaks. Tegemist on INBETS projekti jätkuga, et ettevõtete üleandmise ja -võtmise temaatikale veelgi enam tähelepanu pöörata.

INBETS+ raames teeb kaubanduskoda aktiivselt koostööd Eesti Pereettevõtete Liidu (EPEL) ja Maakondlike Arenduskeskuste Võrgustikuga (MAKid), sest neil mõlemal organisatsioonil on antud teema samuti fookuses.

Projekti kestus: 01.04-2021-31.12.2021

Projekti raames viiakse läbi erinevaid äride üleandmise ja ülevõtmisega seotud veebiseminare ja -koolitusi; soovijatel on võimalus saada konsultatsioone valdkonna ekspertidelt ning ühtlasi informeerime teemast nii poliitikakujundajaid kui ettevõtjaid.  

INBETS+ projekti rahastab Interreg Baltic Sea Region programm.

 

   

 

0