Aitame oma liikmed välisturgudele!

Pakume mitmekülgset valikut teenustest ekspordi suunal. Abi saab nii alles ekspordile mõtlev kui pikalt välisturgudel tegutsenud ettevõtja. Leiame võimalusi ja vahendame kontakte esimeste sammude tegemisel. Abistame partnerite leidmisel ning viime ettevõtjaid uutele turgudele kohapeale. Korraldame kontaktkohtumisi ning aitame arendada ekspordivõimekust. Samuti saad meie abiga saad oma kaubad soodsamalt uuele turule ning saad abi kauba ajutisel välja- ja sisseveol ning transiidil.

Ekspordi arendamine

Meie eksperdid pakuvad tuge ettevõttele ekspordiga alustamisel ja ekspordikäibe tõstmisel. Ettevõttest väljastpoolt tuleva inimese kaasamine ekspordi arendamisse aitab paremini näha võimalikke kitsaskohti ning leida ühiselt võimalusi nende lahendamiseks. Eesmärk on ju üks - et ekspordi käive kasvaks.

Mida teeme:

 • Aitame Sinu ettevõttel analüüsida toodete ja teenuste sobivust uutele turgudele. Samuti vajadust kohandada või välja töötada uusi sihtturule mõeldud tooteid või teenuseid.
 • Arendame partnerite võrgustikku ning vajadusel oleme abiks hinnaläbirääkimistel ning tarnetingimuste kokkuleppimisel.
 • Aitame koostada struktuuritoetuste kaasamiseks vajalikke dokumente, sh ekspordiplaane.

Tutvu võimalustega

Partnerite otsing

Teenus on sobilik ettevõtetele, kellel on soov leida uusi partnereid välisriigis.

Mida teeme:

 • Kaardistame võimalikud turunduskanalid.
 • Tutvustame teie toodet või teenust potentsiaalsetele partneritele sihtturgudel.
 • Korraldame individuaalsed kohtumised potentsiaalsete partneritega.

Tutvu võimalustega

Ärivisiidid

Turgude ühiskülastused on heaks võimaluseks leida partnereid sihtriigis, tutvuda turuga ning vahetada kogemusi teiste ettevõtjatega. Sigrit Tiits uuris oma 2019. aasta kevadel läbi viidud magistritöös kõrgetasemeliste ärivisiitide tulemuslikkust. Tööst selgus, et 70% ettevõtetest on visiitide tulemusel leidnud oma ettevõtte jaoks olulisi ärikontakte teiste äridelegatsiooni liikmete hulgast. Ärivisiitidel võivad osaleda nii ettevõtjad, kellel juba on sihtriigis partnerid kui ka need, kel alles soov turule siseneda.

Delegatsiooni koosseisus osalemise eelis on see, et meil on võimalik organiseerida kohtumised ka selliste isikute ja organisatsioonidega, kellega ettevõtjal endal oleks väga keeruline kohtumist kokku leppida.

Ärivisiidil osalemine on ettevõtja jaoks väga mugav:

 • organiseerime programmi vastavalt osalevate ettevõtete tegevusaladele
 • korraldame individuaalsed kohtumised kohalike ettevõtjatega ning
 • vajadusel aitame kohtumisteks valmistuda (näiteks anname nõu kohalike ärikommete osas, organiseerime vajadusel tõlgi).

  Tutvu võimalustega

  ATA-märkmik

  See on rahvusvaheline tollidokument, nn kaubapass, mis lihtsustab kaupade liikumist, ajutist välja- ja sissevedu ning transiiti. ATA-märkmikku on soovitav kasutada selliste kaupade puhul nagu näituse eksponaadid, kaubanäidised ning professionaalsed töövahendid.

  Vaata lähemalt

  Päritolusertifikaadid

  Väljastame kauba mittesooduspäritolu tõendavaid päritolusertifikaate, mis esitatakse koos kaubaga importiva riigi tollile kauba päritolu tõendamiseks ja tollimaksusoodustuste taotlemiseks.

  Vaata lähemalt


  Võta meiega ühendust, et kaardistada Sinu ettevõtte vajadused!

  Liitu meiega

  0