Aitame oma liikmed välisturgudele!

Pakume mitmeid uusi teenuseid ekspordi suunal. Abi saab nii alles ekspordile mõtlev kui ka juba välisturgudel tegutsev ettevõtja. Leiame võimalusi esimeste sammude tegemisel, abistame partnerite leidmisel, viime ettevõtjaid uutele turgudele kohapeale, korraldame kontaktkohtumisi ning aitame arendada ekspordivõimekust.

Ekspordi arendamine

Meie eksperdid pakuvad tuge ettevõttele ekspordiga alustamisel ja ekspordikäibe tõstmisel. Konsultandi kaasamine ekspordi arendamisse aitab paremini näha võimalikke kitsaskohti ning koos leida võimalusi nende lahendamiseks, et ekspordi käivet kasvatada.

Mida teeme:

  • Aitame analüüsida toodete ja teenuste sobivust uutele turgudele ning vajadust kohandada või välja töötada uusi sihtturule mõeldud tooteid või teenuseid
  • Arendame partnerite võrgustikku ning vajadusel aitame hinnaläbirääkimistel ning tarnetingimuste kokkuleppimisel
  • Aitame koostada struktuuritoetuste kaasamiseks vajalikke dokumente, sh ekspordiplaane

Partnerite otsing

See teenus on sobilik ettevõtetele, kellel on soov leida uusi partnereid välisriigis.

Mida teeme:

  • Kaardistame võimalikud turunduskanalid
  • Tutvustame teie toodet või teenust potentsiaalsetele partneritele sihtturgudel
  • Korraldame individuaalsed kohtumised potentsiaalsete partneritega

Ärivisiidid

Turgude ühiskülastused on väga heaks võimaluseks leida partnereid sihtriigis, tutvuda turuga ning vahetada kogemusi teiste ettevõtjatega. Ärivisiitidel võivad osaleda nii need ettevõtjad, kellel juba on sihtriigis partnerid kui ka need, kes alles soovivad turule siseneda. Delegatsiooni koosseisus osalemise eelis on see, et meil on võimalik organiseerida kohtumised ka selliste isikute ja organisatsioonidega, kellega ettevõtjal endal oleks väga keeruline kohtumist kokku leppida. Samuti on ärivisiidil osalemine väga mugav ettevõtja jaoks, kuna me organiseerime programmi vastavalt osalevate ettevõtete tegevusaladele, korraldame individuaalsed kohtumised kohalike ettevõtjatega ning vajadusel aitame kohtumisteks valmistuda (näiteks anname nõu kohalike ärikommete osas, organiseerime vajadusel tõlgi).

Ekspordidokumendid

Meie abiga saad oma kaubad soodsamalt uuele turule ja abi kauba ajutisel välja- ja sisseveol ning transiidil.

ATA-märkmik

See on rahvusvaheline tollidokument, nn kaubapass, mis lihtsustab kaupade liikumist, ajutist välja- ja sissevedu ning transiiti. ATA-märkmikku on soovitav kasutada selliste kaupade puhul nagu näituse eksponaadid, kaubanäidised ning professionaalsed töövahendid.

Päritolusertifikaadid

Väljastame kauba mittesooduspäritolu tõendavaid päritolusertifikaate, mis esitatakse koos kaubaga importiva riigi tollile kauba päritolu tõendamiseks ja tollimaksusoodustuste taotlemiseks.


Võta meiega ühendust, et kaardistada Sinu ettevõtte vajadused!

Liitu meiega