Talendid Koju

2010. aastal käivitas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos nelja ettevõtliku noormehega (RAM4) projekti, mille raames soovisime kodumaale tagasi tuua andekaid noori, kes on läinud välismaale õppima või tööle. Aastaid on räägitud „ajude väljavoolust“ ning selle kahjulikkusest majandusele, kuid siiani on selle protsessi pidurdamiseks suhteliselt vähe ette võetud.

Projekti idee lähtus RAM4 noormeeste eakaaslaste soovist saada Eestisse tagasipöördumisel abi, samal ajal oli kaubanduskoda tuvastanud ettevõtjatepoolse vajaduse teistsuguse hariduse ja kogemusega inimeste järele. Projekti eesmärgiks saigi andekate, välismaale õppima või tööle läinud noorte kokkuviimine eestimaiste tööandjatega.

„Talendid koju!“ projekti jooksul loodi koostöös ettevõtjate ning talentidega internetikeskkond www.talendidkoju.ee, kus nimetatud osapooled kohtuvad, et ühelt poolt pakkuda ning teiselt poolt leida võimalusi piiri taga omandatud teadmiste ja kogemuste rakendamiseks kodumaal või koostöös eestimaiste tööandjatega. Projekti patroon oli president Toomas Hendrik Ilves. Projekti kaasrahastati Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Projekti „Talendid koju!“ lõpetamisel 18. oktoobril 2012. Aastal tõdeti, et talendipoliitika olemasolust olulisemad on meie endi hoiakud. President Toomas Hendrik Ilves sõnas: „Negatiivsed hoiakud ja sallimatus pärsivad inimeste tagasitulekut rohkem kui langus sissetulekutes või ükskõik milline muu bürokraatlik takistus. Meie enda positiivsed hoiakud ja tahe need inimesed taaslõimida ühiskonda, on kõige aluseks.“

Talendid Koju projekti koostööpartneriteks olid Välisministeerium, KLG Eesti AS ja Estonian Ari.

Projekt on tänaseks lõppenud.

Talendid koju logo

0