Koolitusluba

Täienduskoolituse õppekorralduse alused

 1. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (Kaubanduskoda) majandustegevusteatega nr 186197 pakub täienduskoolitusi järgmistes valdkondades: juhtimine ja haldus; majandusarvestus ja maksundus; tööoskused; ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm.
 2. Kaubanduskoja poolt korraldatavatel täienduskoolitustel võivad osaleda kõik huvitatud isikud, kes on eelnevalt koolitusele registreerinud. Koolitusele saab registreerida kaubanduskoja kodulehe www.koda.ee/et/sundmused/koolitused vahendusel.   
 3. Koolituse eest maksmise ja selle osalise tagastamisega seotud olulisemad tingimused on sätestatud Kaubanduskoja osalemistingimustes.
 4. Kaubanduskojal on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või edasi lükata. Koolituse ärajäämisel makstakse koolituse osalemise tasu registreerunutele 100% tagasi.
 5. Koolituse lõpus väljastab Kaubanduskoda koolitusel osalejatele personaalse tõendi koolitusel osalemise kohta.
 6. Kaubanduskoda arvab koolitatava koolituselt välja, kui koolitatav esitab selleks vastava avalduse, koolitatav ei täida koolitusel osalemise tingimusi või koolitatav käitub koolitusel ebaväärikalt. Igat juhtumit vaadatakse läbi juhtumipõhiselt.

Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

 1. Täienduskoolituse õppekavade koostamisel lähtutakse sihtgrupi vajadustest ja soovidest, koolitajate ettepanekutest ning koolitusel osalenute tagasisidest.
 2. Täienduskoolituse õppekavade koostamisel arvestatakse Täiskasvanute koolituse seadusest ja Täienduskoolituse standardist tulenevate nõuetega.   
 3. Täienduskoolitusi viivad läbi oma valdkonna asjatundjad.  
 4. Koolitusi viiakse läbi ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele ning on varustatud tehniliste abivahenditega.
 5. Koolitusel osalejatel on võimalik koolituse lõpus anda tagasisidet koolituse kohta, et saaks edaspidi arvesse võtta osalenute soovitusi ja ettepanekuid.
0