Meie projektid

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network võrgustik pakub abi välispartnerite leidmisel, samuti rahvusvahelistumist ja innovatsioonivõimekust tõstvaid ettevõtluse tugiteenuseid.

Europe Direct'i Jõhvi teabekeskus

Europe Direct on osa üle-euroopalisest võrgustikust, mille tegevust Jõhvis korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Teabekeskuse poole saab pöörduda Euroopa Liitu puudutavatele küsimustele vastuste saamiseks.

Estonian Export Directory

“Estonian Export Directory” on praktiline trükis ja eksportivate ettevõtete andmebaas, millest on saanud kaubanduskoja ja kohalike eksportööride tähtsaim ning esinduslikem väljaanne. Tegemist on praktiline töövahendiga Eesti riigi ja ettevõtete tutvustamiseks välismaal.

Head Tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas

Kaubandus-tööstuskoda, kaupmeeste liit, põllumajandus-kaubanduskoda ning toiduainetööstuse liit on koostanud Eesti head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas. Heade Tavade eesmärk on suurendada ausust, usaldust ja koostööd toiduainete tarneahelas ning tagada tarneahela efektiivne toimimine.

Knowman

Projekti põhieesmärk on kaardistada ettevõtjate teadmusjuhtimise väljakutsed, seejärel koostada ning levitada informatiivset interaktiivset juhendit ja e-õppe koolitusmoodulit.

QUALIFY

QUALIFY (“Quality standards and authenticity to foster competitiveness of agrifood SMEs”). Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on partner Interreg Europe programmis QUALIFY, mis tegeleb toiduainetesektoris olevate ettevõtete toidupettuste ennetamise ja toidukvaliteedi kontrolli teemaga..

Noore põlvkonna tööjõu värbamine: uuenduslik personalijuhtimine (REGROW)

Projekti üldeesmärk on aidata väike ja keskmise suurusega ettevõtetel värvata hädavajalikud töötajad, eriti millenniumi ja Z-põlvkonna seast.

TOURBAN – turismiettevõtete innovatsiooni võimendamine jätkusuutliku linnaturismi arendamiseks

Tourban projekti eesmärk on aidata turismiettevõtetel muuta oma ärimudelid jätkusuutlikumaks, ressursitõhusamaks, ringmajanduse põhimõtteid järgivaks, vähendades ka CO2 jalajälge.

GOOSE projekt: aitame Euroopa ettevõtetel osaleda kolmandate riikide riigihangetel

Projekti jooksul pakutakse ettevõtetele ekspertide koostatud strateegiaid, tööriistu, nõuandeid ja suuniseid, et aidata VKEdel tõsta suutlikkust ja suurendada teadmisi, konkureerimaks riigihangetel kogu maailmas, eelkõige projekti kuues sihtriigis.

Naisjuhtide kiirendi

Kas oled tähele pannud, et naistele suunatud formaatides on osalejateks valdavalt naisettevõtjad, mitte keskastme naisjuhid keskmise suurusega ja suurettevõtetest? Kui tunned, et soovid treenida kriitilise mõtlemise, argumenteerimise ning avaliku kõnelemise ja läbirääkimise oskusi, siis tule ja liitu kiirendiga! Kiirendis on kesksel kohal SpeakSmartClub™ täiskasvanutele mõeldud treeningmetoodika. Lisaks ava- ning lõpuüritus ning igakuised kohtumised tippjuhtidega erinevatest sektoritest. Ikka selleks, et laieneks võrgustik, mida oma ettevõtte sees niisama lihtsalt kasvatada ei saa.

Tourism in Balance (TIB)

Projekt keskendub külastajate hajutamisele ajas ja ruumis, et leida tasakaal piirkonna külastajate, kogukondade ja keskkonna vahel. Projekt püüab lahendada turismi negatiivseid mõjusid osalevates piirkondades, edendades samal ajal jätkusuutlikke turismipraktikaid. Turism võib piirkonda tuua majanduslikke eeliseid, kuid samal ajal võib see koormata kohalikke kogukondi ja keskkonda. Seetõttu soovivad projektipartnerid ühiselt töötada välja uusi strateegiaid külastajate paremaks hajutamiseks ajas ja ruumis.

Majanduse ja heaolu edendamine visiitide korraldamise kaudu

Projekti raames viiakse sihtriikidesse vähemalt viis delegatsiooni ning tuuakse Eestisse samuti viis välisriikide delegatsiooni eesmärgiga tutvustada Eesti ettevõtjatele koostöö- ja investeerimisvõimalusi välisriikides.

Projekt naiste osaluse suurendamiseks IKT sektoris

Projekt keskendub naiste osaluse suurendamisele IKT-sektoris ja seeläbi demokraatliku digitaalse transformatsiooni kindlustamisele. Eesmärgiks on katsetada tegevusi, mida loodetud tulemuse saavutamisel jätkatakse ka järgmistel aastatel. Projekti tulemuste saavutamiseks kaasatakse nii avaliku kui erasektori esindajaid.

Projekt BA&VET

Projekt läbilaskvuse edendamiseks kahe bakalaureuseõppe programmide kaudu integreeritud alg- ja täiendkutseõppega.

Energiatõhusus VKE-le

Projekti eesmärk on tõsta ettevõtete teadlikkust ja ka investeeringuid energiasäästumeetmetesse, et seeläbi suurendada nende energiatõhusust, vähendada keskkonnajälge ja õhusaasteainete heitkoguseid.

PPI4cities

Omavalitsuste innovaatiliste hangete juurutamise ja kasutamise koostööprojekt PPI4cities (“Development and implementation of digital support tools for municipalities in order facilitate the use of public procurement of innovation”). Projekti eesmärk on lihtsustada innovaatiliste riigihangete kasutamist omavalitsustes Läänemere regioonis.

LEF Network Azerbaijan

Projekti eesmärgiks on aidata ettevõtetel siseneda Aserbaidžaani turule ning suurendada Eesti, Läti ja Soome võimalusi Aserbaidžaaniga ärisuhteid tihendada.

0