Meie projektid

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network võrgustik pakub abi välispartnerite leidmisel, samuti rahvusvahelistumist ja innovatsioonivõimekust tõstvaid ettevõtluse tugiteenuseid.

Loomemajanduse ettevõtete ekspordi arenguprogramm

Arenguprogrammi eesmärgiks on luua eeldused loomemajanduse ja sellega seotud valdkondade ettevõtete ekspordi kasvuks.

Europe Direct'i Jõhvi teabekeskus

Europe Direct on osa üle-euroopalisest võrgustikust, mille tegevust Jõhvis korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Teabekeskuse poole saab pöörduda Euroopa Liitu puudutavatele küsimustele vastuste saamiseks.

EU-Give – võimaluste loomine jagamismajandusele Euroopas

EU-GIVE loob jagamismajanduse valdkonna ettevõtetele võimalusi jagamismajanduse väärtusahelate tekkeks Euroopas ja seda Enterprise Europe Network (edaspidi EEN) võrgustiku teenuste kaudu.

INBETS projekt

Projekti eesmärgiks on esmalt uurida, seejärel edasi arendada ja luua uuenduslikke ja ülekantavaid mudeleid ja tööriistu, mille abil VKEde ülevõtmine saaks tulevikus hõlpsamalt toimida.

Estonian Export Directory

“Estonian Export Directory” on praktiline trükis ja eksportivate ettevõtete andmebaas, millest on saanud kaubanduskoja ja kohalike eksportööride tähtsaim ning esinduslikem väljaanne. Tegemist on praktiline töövahendiga Eesti riigi ja ettevõtete tutvustamiseks välismaal.

Leading Brands of Estonia

Leading Brands of Estonia on raamat, mis tutvustab Eesti juhtivaid kaubamärke ja ettevõtteid ning on ilmunud tänaseks juba kahel korral (2008 ja 2016). Raamatusse valitud kaubamärgid on loodud Eestis ja laialdaselt tuntud nii sise- kui välisturgudel.

Arengukoostöö projekt

Arengukoostöö raamprojekti põhieesmärk on jagada kogemusi valitud arenguriikide ettevõtlusringkondadega ning toetada seeläbi nende arengut. Projekti rahastab välisministeerium Eesti arengu- ja humanitaarabi vahenditest

Pilootprojekt Ready2Go

Aitame siseneda kolmandate riikide turgudele projektiga Ready2Go! Kutsume projektis osalema kasvupotentsiaaliga väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, kellel on huvi kolmandate riikide vastu. Programmi fookuses on Kamerun, Tšiili, India, USA ja Kanada.

Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti ettevõtete koostööprojekt Delbi 2

Projekti raames pakutakse väike- ja keskmistele ettevõtetele praktilist abi piiriülese äri alustamiseks ja laiendamiseks. Prioriteetseteks sektoriteks on puit, toit ja turism, lisaks toetatakse start-up ettevõtteid.

LEF Network to China

Projekti üheks väljakutseks on arendada lisandväärtusega puidutoodete eksporti Hiina, pannes rõhku just väike- ja keskmise suurusega tootjate toetamisele.

Head Tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas

Kaubandus-tööstuskoda, kaupmeeste liit, põllumajandus-kaubanduskoda ning toiduainetööstuse liit on koostanud Eesti head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas. Heade Tavade eesmärk on suurendada ausust, usaldust ja koostööd toiduainete tarneahelas ning tagada tarneahela efektiivne toimimine.

Erasmus noortele ettevõtjatele

Enterprise Europe Network võrgustik pakub abi välispartnerite leidmisel, samuti rahvusvahelistumist ja innovatsioonivõimekust tõstvaid ettevõtluse tugiteenuseid.

Korruptsioonialase teadlikkuse tõstmine

Osalesime projektis, mille eesmärgiks oli venekeelse elanikkonna korruptsioonialase teadlikkuse tõstmine. Projekti käigus korraldasime koolitusi ning koostasime praktiliste soovitustega infomaterjali korruptsiooniriskide vähendamiseks.

Talendid Koju

2010. aastal käivitas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos nelja ettevõtliku noormehega (RAM4) projekti, mille raames soovisime kodumaale tagasi tuua andekaid noori, kes on läinud välismaale õppima või tööle.

ApprEnt: kõrghariduses töökohapõhise õppe arendamine koos ettevõtetega Euroopas

Projekti eesmärk on arendada töökohapõhist õpet kõrghariduse tasemel ning luua tugevad koostöövõrgustikud ettevõtete ja kõrgkoolide ning teiste organisatsioonide vahel, kes on seotud praktika või töökohapõhise õppe pakkumisega Eestis ja mujal.

QUALIFY

QUALIFY (“Quality standards and authenticity to foster competitiveness of agrifood SMEs”). Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on partner Interreg Europe programmis QUALIFY, mis tegeleb toiduainetesektoris olevate ettevõtete toidupettuste ennetamise ja toidukvaliteedi kontrolli teemaga..