Meie projektid

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network võrgustik pakub abi välispartnerite leidmisel, samuti rahvusvahelistumist ja innovatsioonivõimekust tõstvaid ettevõtluse tugiteenuseid.

Europe Direct'i Jõhvi teabekeskus

Europe Direct on osa üle-euroopalisest võrgustikust, mille tegevust Jõhvis korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Teabekeskuse poole saab pöörduda Euroopa Liitu puudutavatele küsimustele vastuste saamiseks.

INBETS+ projekt

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa ettevõtete üleandmise ja -võtmise protsessidele, tõsta teadlikkust ettevõtjate seas ning jagada tööriistu, mis protsessi lihtsustaks.

Estonian Export Directory

“Estonian Export Directory” on praktiline trükis ja eksportivate ettevõtete andmebaas, millest on saanud kaubanduskoja ja kohalike eksportööride tähtsaim ning esinduslikem väljaanne. Tegemist on praktiline töövahendiga Eesti riigi ja ettevõtete tutvustamiseks välismaal.

Arengukoostöö projekt

Arengukoostöö raamprojekti põhieesmärk on jagada kogemusi valitud arenguriikide ettevõtlusringkondadega ning toetada seeläbi nende arengut. Projekti rahastab välisministeerium Eesti arengu- ja humanitaarabi vahenditest

LEF Network to China

Projekti üheks väljakutseks on arendada lisandväärtusega puidutoodete eksporti Hiina, pannes rõhku just väike- ja keskmise suurusega tootjate toetamisele.

Head Tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas

Kaubandus-tööstuskoda, kaupmeeste liit, põllumajandus-kaubanduskoda ning toiduainetööstuse liit on koostanud Eesti head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas. Heade Tavade eesmärk on suurendada ausust, usaldust ja koostööd toiduainete tarneahelas ning tagada tarneahela efektiivne toimimine.

Knowman

Projekti põhieesmärk on kaardistada ettevõtjate teadmusjuhtimise väljakutsed, seejärel koostada ning levitada informatiivset interaktiivset juhendit ja e-õppe koolitusmoodulit.

ApprEnt: kõrghariduses töökohapõhise õppe arendamine koos ettevõtetega Euroopas

Projekti eesmärk on arendada töökohapõhist õpet kõrghariduse tasemel ning luua tugevad koostöövõrgustikud ettevõtete ja kõrgkoolide ning teiste organisatsioonide vahel, kes on seotud praktika või töökohapõhise õppe pakkumisega Eestis ja mujal.

QUALIFY

QUALIFY (“Quality standards and authenticity to foster competitiveness of agrifood SMEs”). Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on partner Interreg Europe programmis QUALIFY, mis tegeleb toiduainetesektoris olevate ettevõtete toidupettuste ennetamise ja toidukvaliteedi kontrolli teemaga..

Noore põlvkonna tööjõu värbamine: uuenduslik personalijuhtimine (REGROW)

Projekti üldeesmärk on aidata väike ja keskmise suurusega ettevõtetel värvata hädavajalikud töötajad, eriti millenniumi ja Z-põlvkonna seast.

TOURBAN – turismiettevõtete innovatsiooni võimendamine jätkusuutliku linnaturismi arendamiseks

Tourban projekti eesmärk on aidata turismiettevõtetel muuta oma ärimudelid jätkusuutlikumaks, ressursitõhusamaks, ringmajanduse põhimõtteid järgivaks, vähendades ka CO2 jalajälge.

EUREMnext projekt ja energiatõhusust edendav koolitusprogramm

Saksamaal sertifitseeritud ja standardiseeritud rahvusvaheline koolitusprogramm nimetusega EUREM European EnergyManager on mõeldud ettevõtete energiavaldkonna juhtide koolitamiseks.

Naisettevõtluse arenguprogramm Gruusias

Naisettevõtjate võimestamise kaudu on võimalik aidata arenguriigil kiiremini ja jätkusuutlikumalt kasvatada majandust ning ühtlasi tagada sooline võrdsus nii palgas kui tööhõives. Just sel eesmärgil on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Gruusia Kaubandus-Tööstuskojaga käivitanud projekti, mille peamiseks sihtrühmaks on noored naisettevõtjad Gruusias.

GOOSE projekt: aitame Euroopa ettevõtetel osaleda kolmandate riikide riigihangetel

Projekti jooksul pakutakse ettevõtetele ekspertide koostatud strateegiaid, tööriistu, nõuandeid ja suuniseid, et aidata VKEdel tõsta suutlikkust ja suurendada teadmisi, konkureerimaks riigihangetel kogu maailmas, eelkõige projekti kuues sihtriigis.

Majanduse ja heaolu edendamine visiitide korraldamise kaudu

Projekti raames viiakse sihtriikidesse vähemalt viis delegatsiooni ning tuuakse Eestisse samuti viis välisriikide delegatsiooni eesmärgiga tutvustada Eesti ettevõtjatele koostöö- ja investeerimisvõimalusi välisriikides.

0