Erasmus noortele ettevõtjatele

„Erasmus noortele ettevõtjatele” on üle-euroopaline vahetusprogramm ettevõtjatele, mis annab uutele ettevõtjatele ja neile, kes soovivad ettevõtjaks saada, võimaluse õppida teistes programmis osalevates riikides väikeettevõtteid juhtivatelt kogenud ettevõtte juhtidelt.  See on mõlema poole jaoks kasulik koostöö, mille raames on võimalik leida Euroopas uusi turge või äripartnereid ning erinevaid ärivõimalusi. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda oli programmis vahetusorganisatsioon kuni 2016. aasta lõpuni.

Programmi eesmärgid

  • Toetada alustada soovivate ja juba alustanud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengut ja konkurentsivõimet, algatusi.
  • Anda ettevõtjale ettevõtlus- ja juhtimiskogemusi juba kogenud ettevõtjate juures.
  • Edendada  väikese-  ja keskmise suurusega ettevõtete edukamat rahvusvahelistumist ja kultuuridevahelist õpet.
  • Tagada parem ligipääs välisturgudele, leida sobivat partnerit pikaajalisteks ärisuheteks, aidata kaasa võrgustumisele samal turul tegutsevate ettevõtete vahel.
  • Vähendada rahvusvahelistumisega seotud riske isiklikke suhete loomise kaudu.

Programmi „Erasmus noortele ettevõtjatele” rahastab Euroopa Komisjon ja see hõlmab kogu Euroopa Liitu ning mõningaid teisi riike ja seda toetavad ettevõtlustoetuste andmise valdkonnas kohalikud kontaktpunktid (nt kaubanduskojad, ettevõtlusinkubaatorid jms).

ERASMUS logo

0