Praktikavõimalused

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on Eesti vanim ja suurim ettevõtlusorganisatsioon, mille missioon on hõlbustada ettevõtjasõbraliku ärikeskkonna arendamist ja edendada hariduspoliitikat.
Pakume tudengitele erinevaid praktikavõimalusi.

otsime oma meeskonda

Teenuste osakonna praktikant - uuri lähemalt kirjutades Piret[at]koda.ee

PRAKTIKANTIDE ÜLESANDED

 • Teabe leidmine kodumaistele ja välismaistele äridele (välispartnerite otsing, seadusandlusega seotud küsimustele vastuste leidmine, äritegevusega seotud küsimustega aitamine).
 • Assisteeriv roll Euroopa projektide teostamisel ja koolituste korraldamisel.
 • Assisteeriv roll turundus- ja liikmesuhete osakonnas.

MEIE OOTUSED

 • Kiire omandamisvõime
 • Hea inglise keele oskus (pluss on ka vene keel)
 • Huvi uute teadmiste vastu
 • Positiivne ja pealehakkav suhtumine

MIDA PAKUME

 • Uusi teadmisi ja mitmekülgset töökogemust.
 • Osalemisvõimalust eriteemalistel konverentsidel ja koolitustel.
 • Paindlikke töötingimusi.
 • Head ülevaadet Eesti ettevõtluskeskkonnast.
 • Meeldivat miljööd töötamiseks.
 • Sõbralikku kollektiivi.
 • Soodsaid tingimusi väärt kontaktide loomiseks.

MIDA ME EI PAKU

 • Praktikandi positsioon kojas on tasustamata. Seetõttu ei saa me praktikandile pakkuda töötasu.

PAKUB HUVI? Võta ühendust piret@koda.ee


EELNEVATE PRAKTIKANTIDE KOGEMUSI

Anneli PalusteAnneli Paluste
Käisin Eesti Kaubandus-Tööstuskojas praktikal Mainori Kõrgkooli ettevõtliku juhtimise aine raames. Kokkuleppeliselt oma juhendajaga, analüüsisin kaubanduskoja erinevaid turunduskanaleid ja tegin ettepanekuid, kuidas parandada info jagamist ja tõsta Koja poolt läbi viidavate ürituste osalemisprotsenti. Lisaks tegin omapoolsed ettepanekud Õppe ja töö integreerimise programmi küsitluse koostamiseks. Kokkuvõtvalt tundus Eesti Kaubandus-Tööstuskoja tegevus väga hästi organiseeritud olevat ning tehtav töö ja projektid vajalikud kõikidele ettevõtjatele. Tore oli kuulda ja kogeda, kui oodatud on praktikandid antud organisatsioonis. Minu meelest on see väga oluline, et tudengitele antakse võimalus näha erinevate organisatsioonide tööd ja panustada organisatsioonide arendamisesse.


Clementine VasseClémentine Vasse
Praktika kaubanduskojas oli minu karjääri suurepäraseks alguseks. See oli parim võimalus Eesti ärikultuuri ja digitaalse ühiskonna (taas) avastamiseks, täiendamiseks oma teadmisi piirkondlikust ja Euroopa-sisesest koostööst ning õppimaks, kuidas sellises kaunis vanalinnas töötades äriüritusi korraldada! Prantsuse õigusteaduse üliõpilasena aitasin Eesti ettevõtteid oma toodete Prantsusmaa ekspordivõimaluste analüüsimisel. Aitasin ka Enterprise Europe Networki kaudu kohalikel ettevõtetel leida partnereid teistes Euroopa riikides ning osalesin välisdelegatsioonide vastuvõtmisel Eestisse. Soovitan kindlasti praktikat kaubanduskojaskõigile, kes tunnevad huvi Eesti vastu ja on huvitatud EL-i kaubanduskoostööst!
 

Sigrid TiitsSigrit Tiits
„Valisin ekspordipraktika kohaks Koja, sest just sinna koondub kokku suur osa Eesti tublimaid ettevõtjaid. Praktika käigus sain teada, mis on ATA-märkmik ja kuidas tehakse ekspordinõustamist ning käisin Ekspordiakadeemia sarja üritustel, mis olid tõeliselt kasulikud. Inimesed kojas on toredad ja esimesest päevast tundsin ennast meeskonnaliikmena. Mina panustasin oma pikaajaliste turundusteadmistega ja nemad aitasid mul areneda ekspordi suunal. Ühistest huvidest koorus magistritöö kõrgetasemeliste välisvisiitide teemal, millest oli kasu ka Kojale. Soovitan kindlasti Kojas praktikat teha.“  
Sigrit Tiits läbis Taltechis ettevõtte ja ekspordijuhtimine magistriprogrammi.

Johanna-Maria VärgardenJohanna-Maria Värgården
Johanna liitus kojaga vahetult pärast õpinguid poliitika ja majanduse vallas Tokyos, Meiji ülikoolis. Eelnevalt õppis ta 3 aastat Rotterdamis keskendudes rahvusvahelise kaubanduse edendamisele Aasiaga, spetsialiseerudes Jaapani turule. Johanna on õpihimuline ega näe mõtet üksluises töökohas, seepärast valis ta just Kaubandus-Tööstuskoja oma esimeseks väljakutseks karjäärialasel hüppelaual.

‘’Kojas loodan ma välja selgitada endale meelepärasemad ärivaldkonnad ja kaardistada tänapäeval vajaminevaid huvitavaid tegevusalasid. Olles praktikant Eesti Kaubandus-Tööstuskojas, on mul võimalus kohtuda juhtidega mitmetest ärivaldkondadest. Arvan, et praktikandi positsioon kojas pakub mulle laialdasi väljavaateid tööturul edukalt jätkamiseks, lisaks mõjusat ülevaadet Eesti majandusestegevustest.’’

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Helena Levõh “Praktika Kojas on suurepärane võimalus saada realistliku ülevaate ettevõtlusest ja sellest mõjust majanduspoliitikas Eestis. Praktika käigus olen Enterprise Europe Networki abil otsinud nii Eesti kui ka välismaa firmadele kõige optimaalsemaid partnereid, selle käigus õppisin väliskaubandusest kui ka erinevate ettevõtete vajadustest COVID19 ajal, kust sain ka head ülevaadet Eesti ettevõtluskeskkonnast. Samuti olen võtnud osa Qualify Interreg Europe projekti elluviimisel, kus pidin uurima seadusi ja määrusi, mis tegelevad toidupettuste ennetamisega Eestis. Koda annab mitmekülgset tööd ja ülesandeid, mis on hetkel aktuaalsed ja ka ettevõtlikud. Endale, kui Inglismaal õppivale ärijuhtimise tudengile Eestist, oli see praktika väga kaasav ja silmaringi avardav.“

 

0