Kaubanduskoja aumärgid

Kaubanduskoja aumärgid on austus- ja tunnustusavaldus inimestele, kes on mänginud olulist rolli Eesti ettevõtluskeskkonna kujundamisel ning kelle isiklikke saavutusi ettevõtluses saab seada eeskujuks.

Esimesed aumärgid anti välja juba 1999. aastal. Nende andmise korra sätestab kaubanduskoja põhikirja artikkel 11. Aumärgi saajaid tunnustatakse pidulikult iga-aastasel koja liikmete üldkogul või kevadballil.

Aumärgil on kolm klassi.

  • I klassi aumärk antakse Eesti Vabariigi või välisriigi kodanikule eriti silmapaistvate teenete eest koja ja/või Eesti majanduse arendamisel. I klassi aumärki saab anda kõrgele riigitegelasele või ettevõtjale. I klassi aumärgi saajad »
  • II klassi aumärk antakse Eesti Vabariigi või välisriigi kodanikule silmapaistvate teenete eest koja ja/või Eesti majanduse arendamisel. II klassi aumärki saab anda kõrgele riigitegelasele, ettevõtjale või ettevõtte tegevjuhile. II klassi aumärgi saajad »
  • III klassi aumärk antakse Eesti Vabariigi või välisriigi kodanikule silmapaistvate teenete eest koja ja/või Eesti majanduse arendamisel. III klassi aumärki saab anda kõrgele riigitegelasele, ettevõtjale, ettevõtte tegevjuhile või koja tegevpersonali esindajale. III klassi aumärgi saajad »

 

Aumärgi statuut

0