Arbitraažikohtu reglement

2024. aasta reglemendi redaktsioon on kinnitatud EKTK juhatuse otsusega 14.12.2023 ning see jõustus 01.01.2024.

Sisaldab arbitraažimaksu ja honoraride juhendit.

0