Toidusektori ettevõtete konkurentsivõime suurendamise koostööprojekt QUALIFY

QUALIFY ("Quality standards and authenticity to foster competitiveness of agrifood SMEs”).

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on partner Interreg Europe programmis QUALIFY, mis tegeleb toiduainete sektoris olevate ettevõtete toidupettuste ennetamise ja toidukvaliteedi kontrolli teemaga.

Projektis osalevad:
Government of Catalonia – Department of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food (juhtpartner, Kataloonia), Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Chamber of Agriculture of la Vienne (Prantsusmaa), Chamber of Commerce and Industry (Sloveenia), Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (Bulgaaria), Region of Thessaly (Kreeka).

Projekti kestus: 01.08.2019-31.01.2023

Projekti  eesmärk:
Parandada VKE-de kvaliteedistandardite haldamist, vältides pettuseid ning rakendades paremaid ja keerukamaid kvaliteedistandardeid, mis vastavad seadusandlusele ja tagavad paremad ning konkurentsivõimelisemad tooted. Samuti VKE-de üldise konkurentsivõime ja rahvusvahelistumise võimaluste suurendamine.

Tegevused:
Partnerriikide poliitikainstrumentide, tegevuskavade jm strateegiadokumentide edasiarendamine ja täiustamine läbi seiresüsteemi ning projekti teemasid kajastava e-õppe kursuse loomise korraldusasutustele ja VKE-dele. Korraldatakse 35 sidusrühmade kohtumist, 4 levitamisüritust, 6 partnerkohtumist koos õppekäikudega, samuti toimub pidev suhtlus nende teemadega tegelevate partnerriikide- ja EL asutustega. Jagatakse rohkem kui 50 parimat praktikat ja näidet.

QUALIFY projekti uudised ja teated
Väike-Maarja Valla Infoleht: Virumaa toidu- ja joogitootjad inspireerisid lõunaeurooplasi
Ehtsad maitsed ja aus toit on hinnatud nii Eestis kui ka mujal Euroopas
Virumaa toidu- ja joogitootjad inspireerisid lõunaeurooplasi
PRESSITEADE: Valmis veebipõhine infokogumik, mis aitab Eesti toidusektorit edendada
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja "Teataja": QUALIFY aitab toidusektorit edendada
Veebipõhine infokogumik aitab Eesti toidusektorit
Toidusektorile loodi veebipõhine teabekogumik
Loodud on veebipõhine infokogumik Eesti toidusektori edendamiseks

Veebipõhise infokogumikuga saab tutvuda SIIN

Eelarve: Interreg Europe programmi toetus 1,312,970.00 eurot

Täpsema info leiab projekti kodulehelt https://www.interregeurope.eu/qualify/

Projekt on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist.

qualify
 

agricultures catalunya gospodarska logo1 logo2 ecci

 

0