Tourism in Balance (TIB) – külastajate hajutamine ajas ja ruumis

Interreg Europe programmi projekt: 01C0073TIB

Projekti kestus: 01.03.2023 – 28.02.2027

Projekt "Tourism in Balance" keskendub külastajate hajutamisele ajas ja ruumis, et leida tasakaal piirkonna külastajate, kogukondade ja keskkonna vahel. Projekt püüab lahendada turismi negatiivseid mõjusid osalevates piirkondades, edendades samal ajal jätkusuutlikke turismipraktikaid. Turism võib piirkonda tuua majanduslikke eeliseid, kuid samal ajal võib see koormata kohalikke kogukondi ja keskkonda. Seetõttu soovivad projektipartnerid ühiselt töötada välja uusi strateegiaid külastajate paremaks hajutamiseks ajas ja ruumis.

Projekti partnerid:

  • Breda University of Applied Sciences (juhtivpartner ja nõuandev partner)
  • Ministry of Tourism, Regeneration, Justice and Local Administration.
    Regional Government of Andalucķa (Sevilla, Andaluusia regioon)
  • Metropolitan City of Rome (Rooma regioon)
  • Krakow Municipality (Krakow)
  • Brasov Metropolitan Agency for Sustainable Development (Brasov)
  • Amsterdam Municipality (Amserdami regioon)
  • Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (Tallinn)
  • Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Tallinn, Associated Partner)

Projektipartnerid on ühiselt määratlenud kuus strateegilist teemat, millega nad tegelevad oma turismistrateegiate täiustamiseks. Valdkonnad on sihtkoha arendamine ja haldamine, andmehaldus, jätkusuutlik liikuvus ja juurdepääsetavus, käitumise mõjutamine, turundus ja reklaamimine ning VKEde ja kohalike elanike kaasamine.

Interreg Euroopa programm 2021-2027 on riikidevahelise koostöö programm, mille eesmärk on parandada regionaalarengu poliitika rakendamist Euroopa erinevates piirkondades. See toimub kogemuste ja uuenduslike lähenemiste vahetamiste soodustamise ja suutlikkuse suurendamise kaudu heade praktikate tuvastamiseks, levitamiseks ja ülekandmiseks erinevate Euroopa piirkondade poliitikadokumentides.

Projekti maksimaalne eelarve: € 1.380.715,80

Tourism in Balance | Interreg Europe - Sharing solutions for better policy

0