INBETS BSR projekt

Uuenduslikke väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid juhitakse peamiselt omanike poolt ning sellega kaasneb risk kaotada organisatsiooni ajalooline mälu, teadmised ning ka töökohad juhul kui pikaaegne juht suundub pensionile. Seoses rahvastiku vananemisega on selliseid ettevõtteid aina rohkem ka Läänemere regioonis. Selleks, et äride ülevõtmise käigus ei läheks loodu kaotsi, tuleb appi INBETS BSR projekt.

Väikettevõtete panus majandusse on oluline
Hinnanguliselt on väikeettevõte kasvul majanduskasvule suurem mõju, kui start-up'ide kasvatamisel. Läänemere regioonis on tulevikus majanduskasvu ning jätkusuutlikku arengut üha enam piiramas läbikukkunud äride ülevõtmised. Suurem osa projektidest on oma sihiku seadnud uute ettevõtete loomisele ja nende kasvu toetamisele, kuid samal ajal ettevõtete kasvu ja järjepidevuse tagamine ei ole tegevustega kaetud. Seetõttu kutsutigi ellu INBETS projekt.

Projekti eesmärgiks on esmalt uurida, seejärel edasi arendada ning siis luua uuenduslikke ja ülekantavaid mudeleid ja tööriistu, mille abil väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ülevõtmine saaks tulevikus olema edukam. Ühtlasi soovitakse projektiga muuta antud tööriistad kättesaadavaks ja kasutatavaks kõikidele regiooni ettevõtetele.

Tugiorganisatsioonid saavad ülevõtmise protsessi panustada
Ettevõtluse tugiorganisatsioonidel nähakse projekti raames rolli, mis võimaldab neil ettevõtteid nõustada ja abistada. Projekti tulemusena viiakse läbi uuenduslike lahenduste katsetamine Läänemere regiooni ettevõtete peal ning seeläbi tagatakse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete areng ja edasine kasv. Personaalse nõustamisega tehakse algust 2019. aastal, olles eelnevalt kaardistanud äride ülevõtmise levinud viisid kõikides Läänemere regiooni riikides.

INBETS projekt sai teoks tänu COMBESTE rahastusele Euroopa Liidult. Projekti juhtivpartner on Baltic Sea Academy ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on üks projekti partneritest. Hoia end projekti käiguga kursis: www.inbets.eu.

Soovid olla kursis projekti edasiste arengutega? Võta ühendust piret[at]koda.ee

Projekti rahastab Interreg Baltic Sea Region programm.

 

 

 

0