Naisjuhtide kiirendi

Kas oled tähele pannud, et naistele suunatud formaatides on osalejateks valdavalt naisettevõtjad, mitte keskastme naisjuhid keskmise suurusega ja suurettevõtetest?

Kui tunned, et soovid treenida kriitilise mõtlemise, argumenteerimise ning avaliku kõnelemise ja läbirääkimise  oskusi, siis tule ja liitu kiirendiga! Kiirendis on kesksel kohal SpeakSmartClub™ täiskasvanutele mõeldud treeningmetoodika. Lisaks ava- ning lõpuüritus ning igakuised kohtumised tippjuhtidega erinevatest sektoritest. Ikka selleks, et laieneks võrgustik, mida oma ettevõtte sees niisama lihtsalt kasvatada ei saa.

SPEAKSMARTCLUB™ TREENINGUL OSALEDES:

 • tõuseb otsuste kvaliteet
 • suureneb kolleegidega suhtlemise efektiivsus
 • vähenevad pinged sisekommunikatsioonis

TOIMUMISE AEG
Jaanuar-juuni 2023

KIIRENDI KUUPÄEVAD
Avaüritus 25.01.23
Argumenteerimiskohtumised iga kahe nädala tagant, algusega 08.03.23 kuni 17.05.23.
Lõpuüritus juunis 2023
Lisaks: Igakuised kohtumised Eesti tippjuhtidega vastavalt kiirendis osalejate profiilidele.

TREENERID

Treener Kai Klandorf
Argumenteerimine on osa Kai DNAst, koolitades ja treenides neid oskusi SpeakSmartis alates 2007. aastast.  Kai on töötanud koolitajana ka rahvusvahelisel tasandil, viies läbi globaalseid väitlusprogramme.

Lisaks koolitamisele ja väitlushariduse arendamisele on Kai töötanud Tervise Arengu Instituudis, kus ta juhtis klassipõhist universaalennetuse programmi, tegutsedes nüüd Vabaühenduste Liidu juhina. Kai omab haridusteaduse bakalauereusekraadi ning anglistika magistrikraadi Tartu Ülikoolist. Viimastel aastatel on Kai täiendanud ennast omandades coachingu kutse, mis võimaldab tal sealseid võtteid ja tehnikaid siduda ka argumendiõppesse ja meeskonnatöö koolitamisse.

Koolitustel osalenute tagasiside:

 • Kogu koolituse aja ei mõelnud kordagi teisi mõtteid. Tempo oli kaasahaarav. Teema loomulikult juhitud ja teemad ajakohased.
 • Põhjalik teema valdamine ja hea tagasiside igale seminaril osalejale individuaalselt, koolitusel osalejate õpivajadustele tuginemine. Meeldiv avatud õhkkond.
 • Olen siiralt tänulik võimaluse eest näha töötamas Kai Klandrofi. Ta süveneb teemasse rohujuuretasandini, vajadusel modifitseerib teemat või väitluse kulgu vastavalt sihtgrupile või oludele jäädes väitluse eesmärgile kindlaks. Triin Nõlvak
 • Koolituse teenuse valik saigi tehtud tänu enda varasemale kogemusele koolitusel osalejana. Jäin väga rahule ning soovisin ka meie seminaril sama teenust kasutada. Koolitaja on väga professionaalne, ettevalmistav kirjavahetus ja tagasiside raamistasid väga hästi tervet protsessi. Olen väga rahul ja soovitan kindlasti ka edaspidi just SpeakSmarti koolitusi. Airi Park, Tartumaa arendusselts

 

Treener Anna Karolin
Anna Karolin on oma 2004. aastast kestnud professionaalse väitluskarjääri ajal olnud üks Eesti ja Kontinentaal-Euroopa edukamaid väitlejaid. Koolitajana on Anna tugevus õpetada struktureeritud ja analüütilist mõtlemist ja esinemisoskusi, mis aitab igal inimesel oma mõtteid selgelt sõnastada ja teisi inimesi kuulata, mis on olulised oskused igas tööolukorras.  Annat käivitab isiklikult ka seos psühholoogia ja esinemishirmu vahel. Tema huvi on leida võimalus aidata esinemisoskuste arengus ka neid inimesi, kelle jaoks esinemishirm on igasuguste ülesastumise puhul niivõrd takistav jõud, et tavapäraste esinemisoskuste (nagu sõnumiseade, struktuur või lugude rääkimine) õppimine muutuvad esimeses järgus teisejärguliseks.

Hariduselt riigiteadlane on Anna töötanud Arengukoostöö Ümarlauas poliitikaeksperdina ning on vabatahtlik Valimiste Valvurites. Olles Heateo Sihtasutuses uusi algatusi käivitanud, on talle südamelähedased teemad ka pitching ja rahastajate veenmine. Igapäevaselt töötab Anna Kantar Emoris käitumisteaduste eksperdi ja projektijuhina.

Koolitustel osalenute tagasiside:

 • Superhea energiaga, suhtles suurepäraselt ja andis sisu kaasahaaravalt edasi. Ühtlasi jagas väga põhjalikku tagasisidet kõne kohta, mille eest olen väga tänulik!
 • Professionaalne ja tähelepanelik kuulaja. Hea tagasiside andja. Võiks isegi öelda mõttegeenius.
 • Anna on suurepärane argumenteerija, kes oskab näha rohkemaid täringu tahke kui keskmine inimene. Huvi teema ja inimeste koolitamise vastu aitab kindlasti seda teha veelgi enam kirega ja ma soovin küll, et temasuguseid koolitajaid oleks rohkem. Anna, ära lase sellest tööst lahti! Mulle tundub, et see on väga sinulik. :)
 • Aktiivne ja adekvaatne tagasiside, head individuaalsed nõuanded ja nõksud andsid enesekindlust.

KOOSTÖÖPARTNERID

0