Naisjuhtide kiirendi

Kas oled tähele pannud, et naistele suunatud formaatides on osalejateks valdavalt naisettevõtjad, mitte keskastme naisjuhid keskmise suurusega ja suurettevõtetest? 

Kas oled mõelnud, et argumenteerimisoskus on kriitiline jõudmaks tippjuhtkonna positsioonidele? Hea uudis on see, et see oskus, nagu iga teinegi, on arendatav. Naisjuhtide kiirendi on ellu kutsutud selleks, et anda naisjuhtidele vajalikud oskused jõudmaks organisatsiooni tippjuhiks ning olla edukas tippjuht. 

Kui tunned, et soovid treenida kriitilise mõtlemise, argumenteerimise ning avaliku kõnelemise ja läbirääkimise  oskusi, siis tule ja liitu kiirendiga! Kiirendis on kesksel kohal SpeakSmartClub™ täiskasvanutele mõeldud treeningmetoodika. Lisaks ava- ning lõpuüritus annavad ka igakuised kohtumised tippjuhtidega erinevatest sektoritest võimaluse enesepeegelduseks ning samuti aitavad selgitada sisemisi motivatsiooninuppe. Kõigele sellele lisaks on veel mitmeid erinevaid õpiampse ja -võimalusi, millest on võimalus (aga mitte kohustus) naisjuhtide kiirendis osaledes osa võtta.  Ikka selleks, et laieneks võrgustik võimekatest juhtidest, kellele on igapäevaselt sarnased väljakutsed ning takistused, kuid ka ambitsioonid tulevikuks.   

SPEAKSMARTCLUB™ TREENINGUL OSALEDES:

 • tõuseb otsuste kvaliteet
 • suureneb kolleegidega suhtlemise efektiivsus
 • vähenevad pinged sisekommunikatsioonis

TOIMUMISE AEG

Esimene naisjuhtide kiirendi toimus jaanuarist juunini 2023.aastal. Teine jaanuarist juunini 2024.aastal. Avame järgmise naisjuhtide kiirendi kandideerimise sügisel 2024. 

koolitajad

Treener Kai Klandorf
Argumenteerimine on osa Kai DNAst, koolitades ja treenides neid oskusi SpeakSmartis alates 2007. aastast.  Kai on töötanud koolitajana ka rahvusvahelisel tasandil, viies läbi globaalseid väitlusprogramme.

Lisaks koolitamisele ja väitlushariduse arendamisele on Kai töötanud Tervise Arengu Instituudis, kus ta juhtis klassipõhist universaalennetuse programmi, tegutsedes nüüd Vabaühenduste Liidu juhina. Kai omab haridusteaduse bakalauereusekraadi ning anglistika magistrikraadi Tartu Ülikoolist. Viimastel aastatel on Kai täiendanud ennast omandades coachingu kutse, mis võimaldab tal sealseid võtteid ja tehnikaid siduda ka argumendiõppesse ja meeskonnatöö koolitamisse.

Treener Anna Karolin
Anna Karolin on oma 2004. aastast kestnud professionaalse väitluskarjääri ajal olnud üks Eesti ja Kontinentaal-Euroopa edukamaid väitlejaid. Koolitajana on Anna tugevus õpetada struktureeritud ja analüütilist mõtlemist ja esinemisoskusi, mis aitab igal inimesel oma mõtteid selgelt sõnastada ja teisi inimesi kuulata, mis on olulised oskused igas tööolukorras.  Annat käivitab isiklikult ka seos psühholoogia ja esinemishirmu vahel. Tema huvi on leida võimalus aidata esinemisoskuste arengus ka neid inimesi, kelle jaoks esinemishirm on igasuguste ülesastumise puhul niivõrd takistav jõud, et tavapäraste esinemisoskuste (nagu sõnumiseade, struktuur või lugude rääkimine) õppimine muutuvad esimeses järgus teisejärguliseks.

Hariduselt riigiteadlane on Anna töötanud Arengukoostöö Ümarlauas poliitikaeksperdina ning on vabatahtlik Valimiste Valvurites. Olles Heateo Sihtasutuses uusi algatusi käivitanud, on talle südamelähedased teemad ka pitching ja rahastajate veenmine. Igapäevaselt töötab Anna Kantar Emoris käitumisteaduste eksperdi ja projektijuhina.

Mis kasu sooviksid naisjuhtide kiirendist saada?

Vaata videot siit: https://youtu.be/iXP6y0TAPMc 

MIL VIISIL KIIRENDIS OSALEMISEST KÕIGE ENAM KASU SAID?

Tagasiside 2023. aasta kiirendis osalejatelt:

 • Sain kinnitust, et olen õigel teel ja kõikidel juhtidel on oma nõrgad küljed, millega vaja tööd teha. Olen enam hakanud märkama naisjuhte ja enam ka toetama naisi sellel teel. 
 • Karjääri üldine planeerimine. Siiani kajavad peas Estel Puki soovitused, mida endaga kaasas vean ja hetkel selle järgi ka toimin. 
 • Lisaks õpitule mitmed toredad uued inimesed, kellega tekkis soe kontakt. Loodan, et kohtume veel ja need inimesed ei kao ära meie elust.  
 • Sain otsustamiseks kindlust. 
 • Kohtumine ja arutelud teiste naisjuhtidega oli põnev ja inspireeriv. Hea oli kuulda ja näha teisi perspektiive. Usun, et igasugune laiemast pildist arusaamine ning erinevate kogemuste omandamine toetab arengut nii töös kui ka eraelus. 
 • Praktika oli vaieldamatult kõige ebamugavam, aga kõige kasulikum. 
 • Enesekindlus tõusis. Julgustust sain. See mõjutab mu unistusi ja plaane pikas plaanis.  
 • Sain enesekindlust juurde argumenteerimisel, et tunda ära, mis on tõestusega või tõestuseta väited. Kindlasti ka julgust rohkem oma arvamusi esile tuua. Püüan olla aktiivsem kuulaja.  
 • Argumenteerimisoskused ja -koolitus andsid praktilised oskused ning aitasid mu väitlusoskustele parandamisele kaasa.   
 • Teiste ees esinemine tähendas minu jaoks mugavustsoonist välja astumist. Samal ajal nägin, et teised tundsid end samuti ebamugavalt.   

KOOSTÖÖPARTNERID

0