Tehisintellekt VKEle

Kes meist poleks hiljuti kuulnud tehisintellekti võidukäigust? Kui muud ei tea, siis nimetus ChatGPT ja selle kasutamine üle maailma on ehk ikka silma jäänud. Mis võimalusi tehisintellekt aga ettevõtetele veel saab pakkuda? Kõik funktsioonid ei ole ju vaid andmete ja tekstiloomega seotud. 

2023. aasta detsembris sai alguse projekt AI for SMEs (Tehisintellekt väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele). Selle eesmärgiks on väike ja keskmise suurusega ettevõtetele tehisintellekti kasutamiseks vajalike teadmiste kohaleviimine.  

Ettevõtjate seas läbiviidud uuringud näitavad, et teadlikkus, kuidas tehisintellekti tööriistu enda kasuks tööle panna, on madal. Kuna valdkond on väga kiires arengus, siis isegi projekti ettevalmistavas faasis läbi viidud küsitlused tehisintellekti kasutamise osas ei ole enam päevakohased. Just seetõttu püütaksegi projekti esimeses faasis kokku koguda kõige ajakohasem info tehisintellekti kasutusvaldkondade kohta. Sellele infole põhinedes töötatakse välja koolitusmudelid, kus on viited erinevatele kasutusvõimalustele ning soovitused, kuidas arengutega sammu pidada.

Projekti kestus: detsember 2023 - oktoober 2026

Projekti eelarve: 400 000 €

Projekti partnerid: peapartner Hanse Parlament (Saksamaa), Vilnius Chamber of Commerce, Industry and Crafts (Leedu), Poznan Chamber of Crafts (Poola), Hungarian Association of Craftmen’s Corporations (Ungari), Stiftung Mittelstand Gesellschaft Verantwortung (Saksamaa).

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu vahenditest.

 

0