Kontori info

Office location
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Toom-Kooli 17, 10130 Tallinn
Office phone
+372 604 0060
Avatud
E-R 8.30-17.00
Registrikood
80004733
KMKR nr
EE100559448
Office bank accounts
Swedbank AS
SWIFT/BIC: HABAEE2X
IBAN: EE112200221001115838

SEB Pank AS
BIC: EEUHEE2X
SWIFT/BIC: EE031010220014649010

LHV Pank AS
SWIFT/BIC: LHVBEE22
IBAN: EE447700771000622209

Coop Pank AS
SWIFT/BIC: EKRDEE22
IBAN: EE364204278612037105

Väliskaubandusdokumente
väljastame
kell 12.00-14.00.

Väliskaubandusdokumentide
vormistamine:
E, K, R kell 12.00-16.00
T, N kell 09.00 -14.00

Inimesed

Mait Palts

Peadirektor

Kaur Orgusaar

Kommunikatsiooni- ja arendusjuht
Meediapäringud
Infokanalite haldus
Kommunikatsiooniprojektid

Poliitikakujundamise ja õigusosakond

Marko Udras

Poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja
Majanduspoliitiliste seisukohtade ettevalmistamine.
Liikmete konsulteerimine.
Lepingute koostamine.
Võrdlevate õiguslike arvamuste koostamine.

Reet Teder

Poliitikanõunik
Meie esindaja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees.
Osalemine majanduspoliitiliste seisukohtade kujundamisel.

Ireen Tarto

Jurist
Kaubanduskoja majanduspoliitiliste seisukohtade ettevalmistamine.
Liikmete konsulteerimine üld- ja üksikküsimustes s.h äriõigus, tööõigus, võlaõigus, keskkonnaõigus.
Lepingute koostamine.
Võrdlevate õiguslike arvamuste koostamine.

Anastasia Nezgovorova

Arbitraažikohtu sekretär
Arbitraažikohtu sekretär.
Hagiavalduste vastuvõtt.
Informatsioon Arbitraažikohtu, arbitraažimenetluse ja arbitraažiklauslite kohta.

Ann Raun

Jurist (lapsehoolduspuhkusel)
Kaubanduskoja majanduspoliitiliste seisukohtade ettevalmistamine.
Liikmete konsulteerimine üld- ja üksikküsimustes s.h äriõigus, tööõigus, võlaõigus, keskkonnaõigus.
Lepingute koostamine.
Võrdlevate õiguslike arvamuste koostamine.

Teenuste osakond

Piret Potisepp

Teenuste direktor
Teenuste osakonna töö juhtimine
Ettevõtluse edendamine ja rahvusvahelistumise toetamine

Lea Aasamaa

Nõunik / Enterprise Europe Networki koordinaator
Enterprise Europe Networki koordineerimine Eestis
Eesti ja Euroopa riigihanked, rahvusvaheliste organisatsioonide hanked, riigihangete monitooring
Europrojektid
Ettevõtjate rahvusvahelistumise nõustamine (konsultatsioon, partnerotsing välisriikides, messid ja kontaktkohtumised välisriikides)

Kadri Raik

Projektijuht / Enterprise Europe Network
Koostööpakkumised
Partneriotsingud välisriikidest
EL konsultatsioon ja infopäringud
Konverentsid, koolitused, seminarid
Europrojektid
Ettevõtjate nõustamine

Raile Yoshito

Väliskaubanduse nõunik
Koostööpakkumised
Partnerotsingud välisriikidest
EENi projektid
ELi konsultatsioon ja infopäringud
Konverentsid, koolitused, seminarid
B2B kohtumised
Europrojektid

Marju Männik

Väliskaubanduse vanemnõunik
Päritolusertifikaatide väljastamine
Väliskaubandusdokumentide kinnitamine
ATA-märkmike väljastamine
Ettevõtjate nõustamine

Merit Fimberg-Espuch

Projektijuht
Konverentsid/koolitused/seminarid
Europrojektid
Väljaminevad ja sissetulevad visiidid
Kontaktkohtumised
Ettevõtjate nõustamine

Liisi Kirschenberg

Eksporditeenuste koordinaator
Väljaminevad ja sissetulevad visiidid
Kontaktkohtumised
Messid/ühisstendid
Konverentsid/koolitused/seminarid
Europrojektid

Kaie Tropp

Eksporditeenuste koordinaator
Väljaminevad ja sissetulevad visiidid
Kontaktkohtumised
Messid/ühisstendid
Konverentsid/koolitused/seminarid
Europrojektid

Turundus- ja liikmesuhete osakond

Moonika Arm

Turundusdirektor
Turundus- ja liikmesuhete osakonna juhtimine
Koostööprojektid
Turundusvõimalused koja kanalites

Anneli Perne

Projektijuht
Liikmeürituste korraldamine
Koostöö – ja partnersuhted
Päringud liikmeskonnast ja liikmelt liikmele pakkumised

Janne-Ly Priks

Projektijuht
Liikmelisuse avaldused ja liikmemaksude küsimused
Liikmete andmehaldus
Koja kodulehe haldus
IT arendused

Marju Raavel

Kliendisuhete spetsialist
Koja tutvustustegevused
Uute liikmetega suhtlus
Olemasolevate liikmete hoidmine

Liisi Haas

Ettevõtlikkuse valdkonna projektijuht
Ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet väärtustavad tegevused.
Ettevõtete koostöövõrgustiku „Ettevõtlikkuse edendamiseks“ tegevuste koordineerimine.
Ettevõtlusõppe Mõttekoja koostöövõrgustiku koordineerimine ning ettevõtlusõppe kava „Olen ettevõtlik“ elluviimisega seotud tegevused.

Finants- ja haldusosakond

Ene Rammo

Finantsdirektor
Finantsplaneerimine ja eelarvestamine
Raamatupidamisalane väikesemahuline liikmete nõustamine
Koja IT ja halduse koordineerimine
Koja esindamine erinevates komisjonides, nõukogudes

Kristiina Avilo

Assistent
Juhatuse assistent
Juhtkonna assistent
Peadirektori assistent

Pjotr Ljubimov

Majahaldur
Haldustegevused kojas

Kristel Leinberg

Assistent (lapsehoolduspuhkusel)
0