Noore põlvkonna tööjõu värbamine: uuenduslik personalijuhtimine (REGROW)

Paljudes Euroopa Liidu riikides on noortest oskustöölistest tõsine puudus, eriti väikese ja keskmise suurusega (VKE) ettevõtete seas. See avaldab negatiivset mõju VKEde kasvuväljavaadetele ja konkurentsivõimele. Samal ajal on paljudel VKEdel probleeme ka uute töötajate integreerimisega ettevõttesse ja vastastikusel rahulolul põhineva suhte loomisega.

Projekti eesmärk

Selle projekti üldeesmärk on parandada eelpool kirjeldatud olukorda, võttes arvesse nii tööandjate kui ka töötajate poolt: aidata VKEdel värvata hädavajalikud töötajad, eriti millenniumi ja Z-põlvkonna seast.

Projekti tegevused ja väljundid

  • VKEde personalijuhtimise digitaliseerimise mudel
  • Tööriistakast töötajate pädevuste, oskuste ja elupüüdluste kindlakstegemiseks, mis aitab tagada töötajate murede teadvustamise ja lahendamise. See võimaldab võrrelda ka töötajate ideid ettevõtte eesmärkidega
  • Train the trainer koolitusprogramm, mida viivad ellu kolledžid ja ülikoolid, tagades digitaalsete mudelite ja tööriistakasti nõuetekohase kasutamise ning VKEde kvaliteetse koolitamise ja nõustamise.
  • VKEde koolitusprogrammi abil omandavad VKEde juhid kõik vajalikud oskused uuenduslikuks personalijuhtimiseks, kasutades välja töötatud mudeleid ja tööriistakasti
  • Mentorprogramm, mis aitaks eri vanuserühmade töötajatel teineteist paremini mõista

Projekti mõju

  • Terviklik ja jätkusuutlik VKEde personalijuhtimine
  • Tugi praktikantidele ja tööotsijatele karjääri valimisel ja uuendusliku hariduse omandamisel
  • Koolitused kutseõppeasutustele

Projekti partnerid

Selle projekti seitse partnerit on Taanist, Saksamaalt, Eestist ja Poolast.
Eestis on projekti partneriks Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Saksamaa:
Hanse Parlament (juhtpartner)
Vocational Ademy Hamburg
Arbeit & Zukunft

Poola:
Chamber of Crafts Opole
Chamber of Crafts Poznań

Eesti:
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Taani:
International Business College


Projekti kestus: 01.09.2020-28.02.2023 (30 kuud)

Eelarve: 348 702 €

Projekti koduleht: https://re-grow.eu/

Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu ERASMUS+ programm.
 

 

 

0