Naisettevõtluse arenguprogramm Gruusias

Naisettevõtjate võimestamise kaudu on võimalik aidata arenguriigil kiiremini ja jätkusuutlikumalt kasvatada majandust ning ühtlasi tagada sooline võrdsus nii palgas kui tööhõives. Just sel eesmärgil on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Gruusia Kaubandus-Tööstuskojaga käivitanud projekti, mille peamiseks sihtrühmaks on noored naisettevõtjad Gruusias.

Gruusias pööratakse hetkel palju tähelepanu naisettevõtjate võimestamise teemadele, olulisel kohal on erinevate võrgustike loomine, teadlikkuse tõstmine ja erinevate koostööplatvormide pakkumine. Gruusias on naiste tööturul osalemise määr 57,3% võrreldes meeste 78,4%ga.

Projekt aitab kaasa noorte naisettevõtjate isiklikule arengule mentorluse kaudu, Gruusia ettevõtete arengule kui ka rahvusvahelise ja siseriikliku võrgustiku suurendamisele. Projekti tegevused toetavad pikaajaliste partnelussuhete loomist.

Projekt kestis 1.09.2021-30.10.2022 ning selle käigus:

  • Korraldasime kaks virtuaalset foorumit naisettevõtjate ja -juhtide inspireerimiseks ja ärivõrgustiku kasvatamiseks. Esimene foorum toimus 2. detsembril 2021 ning teine foorum 7. juunil 2022.
  • Viisime läbi 6-kuulise mentorprogrammi: 20 Gruusia noort naisettevõtjat said Eestist mentorid, kellega koos nii ennast kui oma ettevõtet arendati 
  • Veebruaris 2022 tulid Gruusia naisettevõjad õppevisiidile Eestisse ja  juunis 2022 käisid Eesti mentorid/naisettevõtjad Gruusias.


Projekti rahastas Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

0