Arengukoostöö projekt

„Majandus- ja ettevõtlussuhete arendamine kaugete arenguriikidega“

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arengukoostöö raamprojekti põhieesmärk on jagada kogemusi valitud arenguriikide ettevõtlusringkondadega ning toetada seeläbi nende arengut. Projekti rahastab Välisministeerium Eesti arengu- ja humanitaarabi vahenditest, mis tähendab seda, et teeme projekti elluviimisel Välisministeeriumiga tihedat koostööd.

Projekt koosneb kolmest peamisest osast:

  • arenguriikide delegatsioonide võõrustamine Eestis,
  • visiidid arenguriikidesse ja
  • ärifoorumite organiseerimine ja seeläbi teatud piirkondade investeerimis- ja koostöövõimaluste tutvustamine.

Pakume valitud arenguriikide äridelegatsioonidele vastavalt nende profiilidele ülesehitatud programmi: kohakülastusi, vajalike asutuste ja organisatsioonidega kohtumist, võimalust tutvustada oma riigi võimalusi ärikoostööks äriseminaril, ettevõtetevahelisi kohtumisi jne. Sihtgrupiks on ühiskondlikult aktiivsed kohalike ettevõtlusorganisatsioonide, kutseliitude või klastrite liikmed.

Eesti äridelegatsioonide visiidid valitud arenguriikidesse on suunatud peamiselt nende riikide koostöövõimaluste väljauurimisele. Enamik delegatsioonidest koosneb ettevõtetest, kes soovivad investeerida, leida koostööpartnerit ühiste äriprojektide elluviimiseks või leida oma tootmises vajalike materjalide tarnijaid.

Ärifoorumite eesmärk on tutvustada teatud arengupiirkondade (Aafrika, Ladina-Ameerika jt) koostöövõimalusi. Kutsume võimalustest kõnelema nende piirkondade/riikide erinevate sektorite ja organisatsioonide esindajaid, samuti tutvustavad foorumitel erasektori võimalusi arengukoostöös osalevad erinevad rahvusvahelised organisatsioonid nagu Euroopa Komisjon, UNICEF jt. Lisaks sellele jagavad oma kogemusi Eesti ettevõtjad, kes neis piirkondades juba äri ajavad, mis annab potentsiaalsetele investoritele väärtuslikku sisendit.

Usume, et Eesti ja arenguriikide ettevõtlusringkondade omavaheline koostöö on võtmetähtsusega tegur nende protsesside tõhusamaks muutmisel ning see omakorda aitab arenguriikidel kasvada ja areneda.

Arengukoostöö