Naisettevõtluse arenguprogramm Gruusias

Naisettevõtjate võimestamise kaudu on võimalik aidata arenguriigil kiiremini ja jätkusuutlikumalt kasvatada majandust ning ühtlasi tagada sooline võrdsus nii palgas kui tööhõives. Just sel eesmärgil on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös Gruusia Kaubandus-Tööstuskojaga käivitanud projekti, mille peamiseks sihtrühmaks on noored naisettevõtjad Gruusias.

Gruusias pööratakse hetkel palju tähelepanu naisettevõtjate võimestamise teemadele, olulisel kohal on erinevate võrgustike loomine, teadlikkuse tõstmine ja erinevate koostööplatvormide pakkumine. Gruusias on naiste tööturul osalemise määr 57,3% võrreldes meeste 78,4%ga.

Projekt aitab kaasa noorte naisettevõtjate isiklikule arengule mentorluse kaudu, Gruusia ettevõtete arengule kui ka rahvusvahelise ja siseriikliku võrgustiku suurendamisele. Projekti tegevused toetavad pikaajaliste partnelussuhete loomist.

Projekt kestab 1.09.2021-31.08.2022 ning selle käigus:

  • Korraldame kaks virtuaalset foorumit naisettevõtjate ja -juhtide inspireerimiseks ja ärivõrgustiku kasvatamiseks. Esimene foorum toimub juba 2. detsembril 2021;
  • Viime läbi 6-kuulise mentorprogrammi: 20 Gruusia noort naisettevõtjat saavad Eestist mentorid, kellega koos nii ennast kui oma ettevõtet arendada;
  • Toome jaanuaris 2022 Gruusia naisettevõjad õppevisiidile Eestisse ja läheme juunis 2022 Eesti mentorite/naisettevõtjatega Gruusiasse.


Projekti rahastab Välisministeerium Eesti arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

0