Knowman

Projekti põhieesmärk on kaardistada ettevõtjate teadmusjuhtimise (knowledge management) väljakutsed, seejärel koostada ning levitada informatiivset interaktiivset juhendit ja e-õppe koolitusmoodulit (Knowledge Pills). Projekti sihtrühmaks on teadmismahukad ettevõtjad (VKE), keda paindlikult läbi digitaalsete infomaterjalide ning e-koolitustega läbi uue info omandamise teadmusjuhtimisel toetada ja luua eeldused, et uusi teadmusjuhtimise initsiatiive saadaks edu.
Sihtrühma kontekstiks on asjaolu, et Euroopa Komisjoni hinnangul baseerub Euroopa majandus just väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetel (VKE). Projektis valmivad digitaalsed õppematerjalid ja tööriistad tehakse huvilistele kättesaadavaks avatud õppematerjalidena (knowledge pills).
 


Valminud on teadmiste juhtimise interaktiivne juhend - UUS!

Teadmised on kõigi ettevõtete jaoks kõige olulisem strateegiline ressurss, sest need on innovatsiooni, arengu ja uuendamise aluseks. Kuigi teadmusjuhtimise rakendamine pole kerge, siis aitab see paremini ette valmistada igat liiki ja suurusega ettevõtteid praegusteks ja tulevasteks väljakutseteks. Valminud on interaktiivne juhend, mis aitab lahendada teadmiste juhtimisega seotud peamisi probleeme.

Tutvu juhendiga SIIN


Programm: Erasmus+
Projekti nimi: Vocational Education and Training Knowledge Management Training for KIBS SMEs
Tegevuse tüüp: KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training
Projekti periood: 01.11.2021-01.02.2024
Projekti viitenumber:  2021-1-EE01-KA220-VET-000032944

Partnerid:

  • Juhtpartner: Tallinna Tehnikaülikool (TalTech)
  • POLITECHNIKA GDANSKA
  • SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE
  • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA
  • MTÜ EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKODA
  • 4EXPERIENCE SP. Z O.O.


Kontaktisikud kaubanduskojas:

Piret Potisepp, e-post piret.potisepp@koda.ee
Lea Aasamaa, e-post lea.aasamaa@koda.ee

 

 

 

0