Knowman

Projekti põhieesmärk on kaardistada ettevõtjate teadmusjuhtimise (knowledge management) väljakutsed, seejärel koostada ning levitada informatiivset interaktiivset juhendit ja e-õppe koolitusmoodulit (Knowledge Pills). Projekti sihtrühmaks on teadmismahukad ettevõtjad (VKE), keda paindlikult läbi digitaalsete infomaterjalide ning e-koolitustega läbi uue info omandamise teadmusjuhtimisel toetada ja luua eeldused, et uusi teadmusjuhtimise initsiatiive saadaks edu.
Sihtrühma kontekstiks on asjaolu, et Euroopa Komisjoni hinnangul baseerub Euroopa majandus just väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetel (VKE). Projektis valmivad digitaalsed õppematerjalid ja tööriistad tehakse huvilistele kättesaadavaks avatud õppematerjalidena (knowledge pills).
 

Programm: Erasmus+
Projekti nimi: Vocational Education and Training Knowledge Management Training for KIBS SMEs
Tegevuse tüüp: KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training
Projekti periood: 01.11.2021-01.02.2024
Projekti viitenumber:  2021-1-EE01-KA220-VET-000032944

Partnerid:

  • Juhtpartner: Tallinna Tehnikaülikool (TalTech)
  • POLITECHNIKA GDANSKA
  • SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE
  • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA
  • MTÜ EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKODA
  • 4EXPERIENCE SP. Z O.O.


Kontaktisikud kaubanduskojas:

Piret Potisepp, e-post piret.potisepp@koda.ee
Lea Aasamaa, e-post lea.aasamaa@koda.ee

 

 

 

0