Toidusektori ettevõtete konkurentsivõime suurendamise koostööprojekt QUALIFY

QUALIFY (“Quality standards and authenticity to foster competitiveness of agrifood SMEs”).

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on partner Interreg Europe programmis QUALIFY, mis tegeleb toiduainetesektoris olevate ettevõtete toidupettuste ennetamise ja toidukvaliteedi kontrolli teemaga.

Projektis osalevad:
Government of Catalonia – Department of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food (juhtpartner, Kataloonia), Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Chamber of Agriculture of la Vienne (Prantsusmaa), Chamber of Commerce and Industry (Sloveenia), Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (Bulgaaria), Region of Thessaly (Kreeka).

Projekti kestus: 01.08.2019-31.01.2023

Projekti  eesmärk
Parandada VKEde kvaliteedistandardite haldamist, vältides pettuseid ning rakendades paremaid ja keerukamaid kvaliteedistandardeid, mis vastavad seadusandlusele ja tagavad paremad ning konkurentsivõimelisemad tooted. Samuti VKEde üldise konkurentsivõime ja rahvusvahelistumise võimaluste suurendamine.

Tegevused
Partnerriikide pollitikainstrumentide, tegevuskavade jm strateegiadokumentide edasiarendamine ja täiustamine läbi seiresüsteemi ning projekti teemasid kajastava e-õppe kursuse loomise korraldusasutustele ja VKE-dele. Korraldatakse 35 sidusrühmade kohtumist, 4 levitamisüritust, 6 partnerkohtumist koos õppekäikudega, samuti pidev suhtlus nende teemadega tegelevate partnerriiklike ja EL asutustega. Üle 50 parima tava info vahendamine.

Eelarve: Interreg Europe programmi toetus 1,312,970.00 eurot

Täpsema info leiab projekti kodulehelt https://www.interregeurope.eu/qualify/

Projekt on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist.

qualify
 

agricultures catalunya gospodarska logo1 logo2 ecci