GOOSE projekt

Projekti peamine eesmärk on aidata Euroopa väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel (VKEdel) osaleda  kolmandate riikide riigihangetel.

Projekti jooksul pakutakse ettevõtetele ekspertide koostatud strateegiaid, tööriistu, nõuandeid ja suuniseid, et aidata VKEdel tõsta suutlikkust ja suurendada teadmisi, konkureerimaks riigihangetel kogu maailmas, eelkõige projekti kuues sihtriigis.

Projekti eelarve on üle poole miljoni euro ja seda kaasrahastab Euroopa liit COSME programmi kaudu. Lisaks projektikonsortsiumi koordineerivale Kataloonia agentuurile Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIO) osalevad projektis Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Flanders Invest & Trade.

Projekti esimeses etapis, mis kestab aasta, koostatakse rahvusvahelistumise strateegia koos tegevuskavaga. Teises etapis korraldatakse iga riigi kohalikele konsultantide abiga koolitusi, kontaktvisiite sihtriikidesse, networking üritusi ja pakutakse mentorteenust,  nõustamaks Euroopa ettevõtteid. Lisaks luuakse virtuaalne platvorm,  et tutvustada sihtriikide konkreetseid võimalusi ning julgustada Kataloonia, Belgia, Eesti ja Sloveenia ettevõtteid esitama ühispakkumisi avalikele hangetele.

Sihtriigid: Tšiili, Colombia, Norra, Serbia, Jaapan ja Vietnam

Sektorid:  rohemajandus, IKT, tark linn ja tervishoid

Projekti eesmärgid:

 • Ettevõtlustugiorganisatsioonide suutlikkuse suurendamine
 • Tugevdada koostööd Euroopa tugiorganisatsioonide ja institutsioonide ning kolmandatest riikidest pärit asutuste vahel
 • Pakkuda erinevaid teenuseid, et aidata  VKE-del ületada turutõkkeid sihtriikides
 • Võimalike hankijate ja partneritega kohtumiste korraldamine sihtriikides
 • Integreerida konsortsiumi väljatöötatud rahvusvahelistumise strateegia iga vastava ELi riigi rahvusvahelistumise strateegiaga

Projekti tegevused:

 • Ühine rahvusvahelistumise strateegia
 • Nii näost näkku kui ka virtuaalsete matchmaking ürituste korraldamine: B2B ja B2P
 • Veebiseminarid ja nõustamisteenused VKEdele
 • Kontaktreiside korraldamine sihtriikidesse
 • Abi väljaspool EL-i hangetel osalemiseks

 

Rahastusprogramm: ELi ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate toetamise programm (COSME)

Kestus:  1. juuni 2021 – 31. mai 2024
Eelarve: 533 075 €

Projekti partnerid:

 • Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ), Hispaania
 • Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (EKTK), Eesti
 • Flanders Invest &Trade (FIT), Belgia

Projekti koduleht: www.projectgoose.eu

Lisainfo: Merit Fimberg-Espuch, merit@koda.ee; Piret Potisepp, piret@koda.ee 

 

0