Rahvusvaheliste ekspertide kaasamise teenus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse teenuse „Rahvusvaheliste ekspertide kaasamine“ abil on võimalik leida eksportööril vajalik ekspert viielt sihtturult: Rootsi, Norra, Saksamaa, Hiina ja Araabia Ühendemiraadid. EAS-i üheks koostööpartneriks ekspertide otsimisel on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Programm teeb spetsiifiliste teadmistega eksperdi kaasamise ettevõtte jaoks lihtsamaks ning võimaldab säästa eksperdi otsimisele ja kaasamisele kuluvat aega ning raha.  Eksperdi kulud hüvitatakse 50% ulatuses (maksimaalselt 10 000 eurot ühe eksperdi kohta).

Juhul, kui ettevõttel on juba olemas sobiv ekspert, kelle abi soovitakse kasutada, on võimalik teenusesse siseneda ka oma eksperdiga.

Sihtgrupp: väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted

Teenust saab kasutada tootearenduse ja ekspordi valdkonnas


Võimalikud teemad eksperdi kasutamisel tootearenduse valdkonnas on: 

 • Toote- või teenusearenduse lähteülesande loomine ja sihtturu spetsiifika arvestamine tootearenduses;
 • Nõustamine toote või teenuse kohandamiseks sihtturu jaoks;
 • Simuleerimise ja prototüüpimise alane nõustamine;
 • Muud tootearenduse valdkonna teemad.


Võimalikud teemad eksperdi kasutamisel ekspordivaldkonnas:

 • Sektoriülevaate koostamine sihtriigi kohta;
 • Turule sisenemise strateegia;
 • Toote või teenuse positsioneerimine sihtriigis, kliendisegmendi valik;
 • Vajalike sertifikaatide ning standardite alane nõustamine;
 • Turule sisenemise ärimudeli nõustamine;
 • Tarneahela ülesehitamise nõustamine;
 • Turundusalane nõustamine (turunduskanalid, sõnumid, väärtuspakkumine, olulised messid jms);
 • Kliendikontaktide vahendamine (distribuutorid, agendid, hulgimüüjad, koostööpartnerid jm), ettevalmistus kliendikohtumisteks;
 • Sihtriigis laienemisega seotud nõustamisteemad;
 • Muud ekspordivaldkonna teemad v.a. kliendi esindamine müügikohtumistel sihtturul.


Ettevõte peab silmas pidama, et peamised märksõnad edukaks eksperdi kaasamiseks on konkreetne ja põhjalik probleemipüstitus, läbimõeldud plaan ning valmisolek süveneda ja panustada oma aega.

Eksportöörile kompenseeritakse 50% eksperdi tasust, kuid mitte rohkem kui 10 000 eurot (ilma km-ta) ühe eksperdi kohta.

Lisainfo ja programmi registreerumine

0