Rahvusvaheliste ekspertide kaasamise teenus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse teenuse „Rahvusvaheliste ekspertide kaasamine“ abil on võimalik leida eksportööril vajalik ekspert viielt sihtturult: 

 • Rootsi
 • Norra
 • Saksamaa
 • Hiina
 • Araabia Ühendemiraadid


Kaubanduskoda on üheks koostööpartneriks Rootsi ja Norra turgudel ning ainupartneriks Hiina turul.

Uus programm teeb spetsiifiliste teadmistega eksperdi kaasamise ettevõtte jaoks lihtsamaks ning võimaldab säästa eksperdi otsimisele ja kaasamisele kuluvat aega ning raha. Eksperdi kulud hüvitatakse 80% ulatuses. 

Juhul, kui ettevõttel on juba olemas sobiv ekspert, kelle abi soovitakse kasutada, on võimalik teenusesse siseneda ka oma eksperdiga.  

Sihtgrupp: väike ja keskmise suurusega ettevõtted 

Teenust saab kasutada tootearenduse ja ekspordi valdkonnas


Võimalikud teemad eksperdi kasutamisel tootearenduse valdkonnas on: 

 • Toote- või teenusearenduse lähteülesande loomine ja sihtturu spetsiifika arvestamine tootearenduses; 

 • Toote või teenuse kohandamine sihtturu jaoks; 

 • Simuleerimise ja prototüüpimise alane nõustamine; 

 • Muud tootearenduse valdkonna teemad.


Võimalikud teemad eksperdi kasutamisel ekspordivaldkonnas:

 • Sektoriülevaate koostamine sihtriigi kohta; 

 • Toote või teenuse positsioneerimine sihtriigis, kliendisegmendi valik; 

 • Vajalike sertifikaatide ning standardite alane nõustamine; 

 • Turule sisenemise ärimudeli nõustamine; 

 • Tarneahela ülesehitamise nõustamine; 

 • Turundusalane nõustamine (turunduskanalid, sõnumid, väärtuspakkumine, olulised messid jms); 

 • Kliendikontaktide (distribuutorid, agendid, hulgimüüjad, koostööpartnerid jm) vahendamine, ettevalmistus kliendikohtumisteks; 

 • Sihtriigis laienemine; 

 • Muud ekspordivaldkonna teemad v.a. kliendi esindamine müügikohtumistel sihtriigis. 

Ettevõte peab silmas pidama, et peamised märksõnad edukaks eksperdi kaasamiseks on konkreetne ja põhjalik probleemipüstitus, läbimõeldud plaan ning valmisolek süveneda ja panustada oma aega. 

Lisainfo kaubanduskojas: Kaie Tropp, 604 0093, kaie.tropp@koda.ee

Lisainfo ja programmi registreerumine