Lepingu korralise ülesütlemise avaldus

Võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 195 lg 1 kohaselt saab lepingu pool öelda lepingu üles ülesütlemisavalduse tegemisega teisele lepingupoolele. Korraliselt saab üles öelda tähtajatu kestvuslepingu, kui pooled ei ole lepingus teisiti kokku leppinud.  Lepingu korraline ülesütlemine vabastab mõlemad lepingupooled nende lepinguliste kohustuste täitmisest. Korralise ülesütlemise põhimõte seisneb selles, et lepingu pooled seovad end tähtajatu lepinguga nii kauaks, kuni mõlemad lepingu pooled on lepingu jätkamisest huvitatud. Kui ühe poole huvi kaob, siis saab ta lepingu ühepoolselt lõpetada.

Lepingu korralist ülesütlemise avaldust saab kasutada tähtajatu kestvuslepingute puhul ning see annab võimaluse lõpetada leping ühepoolselt sõltumata põhjusest. Loe lisaks
(Lepingu maht: 1 lk)

Lepingu fail edastatakse Teile automaatselt, kui olete ostu eest tasunud krediitkaardi või pangalingiga, arve saadame ostu alusel hiljem.
Kui soovite ostu eest tasuda arvega panka, siis saadame faili peale makse laekumist.

Liikme hind: TASUTA
Hind: 15,00 € + KM
0