Praktiline andmeanalüüs ja uuringu planeerimine

Olete oodatud kursusele 21.05.2020

Praktiline andmeanalüüs ja uuringu planeerimine

Eesmärk: Anda baasteadmised praktiliste uuringute korraldamisest (küsimustike koostamine ja küsitluste läbiviimine) ning oskused andmeanalüüsi läbiviimiseks ja tulemuste hindamiseks.

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kõigile, kel on huvi praktiliste uuringute ja andmeanalüüsi vastu ning soov oma andmetest oluline info kätte saada. Kõigile, kes soovivad näha numbrite taha ja panna numbrid ''rääkima''.

Õpiväljund: Õppur saab aru uuringu läbiviimise etappidest ja küsimustike koostamise põhimõtetest ja suudab kogutud andmeid tulemuslikult analüüsida.

Kursuse läbinu:

  • teab küsitluse läbiviimise olulisi nõudeid ja oskab koostada uurimiseesmärgist tulenevat sobivat küsimustikku;
  • oskab olemasolevate andmetega teostada korrektset statistilist analüüsi;
  • oskab teadlikult koguda andmeanalüüsiga sobivaid andmeid;
  • oskab tõlgendada ja üldistada andmeanalüüsil saadud tulemusi.

Koolituse kestvus on 8h.

Täpsem info: https://www.ttu.ee/taiendusoppijale/koolituskalender/algavad-koolitused/algavad-koolitused-2/?id=26999&koolitus=19865

Kontakt:
Mari Ellermaa
Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut
Tallinna Tehnikaülikool
tel  6204 057
mari.ellermaa@taltech.ee
www.taltech.ee

Pakkumise aegumise kuupäev
Ettevõtte nimi:
Tallinna Tehnikaülikool
Ettevõtte tegevusala:
Koolitused
Telefon:
6204057